Wij hebben JOU nodig!

1 bericht / 0 nieuw
ALS Liga
Wij hebben JOU nodig!

De PXL hogeschool Limburg pakt graag uit met hun kersvers afstudeerproject van enkele 3ejaars studenten ergotherapie. De bedoeling van de tool is om meer zicht te krijgen op de moeilijkheden en problemen op gebied van toegankelijkheid in de woning. Het gaat om een woonscreeningapplicatie waar de ALS patiënt zelf een vragenlijst kan invullen om zo tot de eventueel geschikte aanpassing te komen. De student heeft met expertise van de ALS Liga dit project zelfstandig opgestart en is tot een mooi resultaat gekomen. Uiteraard is het de bedoeling dat deze tool bruikbaar en duidelijk is voor patiënten en wil de PXL deze graag testen op gebruiksvriendelijkheid om eventuele foutjes, verbeteringen door te kunnen geven.

Daarom heeft de PXL jullie ervaring nodig. Want wie kan deze lijst beter invullen dan jullie als ervaringsdeskundigen? Graag willen ze dat ALS patiënten (mag volledig anoniem) deze vragenlijst invullen zodat zij kunnen bekijken welke resultaten hieruit komen en wat de algemene conclusies zijn. Uiteraard kunnen jullie de vragenlijst gebruiken om stil te staan bij problemen die misschien nog niet ter sprake zijn gekomen. Dit project wordt later een app.

Deze screeningtool werd opgemaakt door een student van PXL waardoor de ALS Liga geen eindverantwoordelijkheid draagt voor dit product of de resultaten van dit product.

Obstacle: 
https://obstacle-als.apexhealth.eu

Toestemmingsformulier en evaluatie: 
https://hogeschoolpxl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1YSZpdCOPoil9KB