Gliale cellen

1 bericht / 0 nieuw
ALS Liga
Gliale cellen

In juli 2009 werd een stukje gepubliceerd over een verminderde aanmaak van gliacellen:
Murray A. Straus en Mallie J. Paschall van de University of New Hampshire, Durham, New Hampshire, USA
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/10926770...

De gliacellen ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Gliacel vervullen 7 belangrijke functies binnen het hersenweefsel : http://www.gratis-mind-map- training.nl/bibliotheek/h105.php

Volgens het onderzoek bleek dat kinderen die lijfstraffen krijgen minder gliacellen vormen.
Gliacellen kunnen slecht tegen stress en angst. Een flink pak billenkoek levert nogal wat negatieve emoties op en hindert zo de aanmaak van deze essentiële cellen.
Het lijkt er dan ook op dat de groei en werking van Gliacellen stressgerelateerd is.

Bij de neurologische aandoening A.L.S. blijken de Gliacellen een belangrijke rol te spelen:
http://mecvswetenschap.wordpress.com/2009/05/03/gliale-cellen-astrocyten...

Zou er bij de ziekte ALS een verband kunnen bestaan tussen emotionele gebeurtenissen in de jeugd of in het hedendaagse leven en de huidige degeneratie van gliacellen?
En zou dit komen door een overmatige werking van de stresshormonen welke uiteindelijk een fatale werking op de Gliacellen hebben?

Dit is een interessante vraag omdat er tot nu toe nog geen overtuigende omgevingsfactoren gekend zijn die de kans op ALS vergroten. Nochthans is de kans groot dat er dergelijke factoren een rol spelen. In tegenstelling tot het onderzoek van genetische factoren, zijn omgevingsfactoren moeilijk te bestuderen. De beste manier om dat uit te maken is grote groepen van mensen die blootgesteld zijn aan een bepaalde factor op te volgen en te kijken (in vergelijking met mensen die niet blootgesteld zijn aan de factor) of er meer ALS bij voorkomt.
Over emotionele gebeurtenissen in de jeugd en het voorkomen van ALS zijn er geen goede studies. Men kan dus niets besluiten. Het is niet uitgesloten dat het een rol zou spelen, maar anderzijds is er ook geen evidentie voor.

Philip Van Damme, MD, PhD
Neurology Department, University Hospital Leuven
Laboratory of Neurobiology, KU Leuven
Vesalius Research Center, VIB, Leuven
Belgium

@Ton, je hebt een mooie manier van denken Ton. Ik heb waardering voor je manier van onderzoek naar evt oorzaken voor deze ziekte. Ik ga me ook maar eens in deze materie verdiepen.

vr gr Gert

Bedankt voor je compliment Gert. De associatie van ALS met emotionele teneurgang of stress is niet geheel nieuw. In voorgaande jaren is meermaals gewezen op het hoge aantal Italiaanse voetballers én straaljagerpiloten die ALS kregen. Ook een behoorlijk aantal Amerikaanse militairen die bij de golfoorlog waren betrokken kregen ALS
Alle drie functies komen regelmatig onder behoorlijke spanning/ stress te staan.
Eventueel kan daarbij ook de adequate inwerking van giftige stoffen tijdens de zwakker geworden bescherming van de gliale cellen in de hersen-bloedbarriëre een rol spelen.

De voetballers zouden bijvoorbeeld tijdens hun stressvolle wedstrijd vatbaarder kunnen zijn geweest voor de op het grasveld uitgespoten bestrijdingsmiddelen.
Straaljagerpiloten krijgen bijv. te maken met Hydrazine, een behoorlijk giftige acceleratiebrandstof waarvan de damp tijdens stressvolle momenten invloed zou kunnen hebben. Amerikaanse militairen blijken tijdens hun stressvolle aanwezigheid met meerdere giftige stoffen gewerkt te hebben zoals radioactieve munitie en bedenkelijke wapenolie.

Wanneer voldoende stresshormonen vrijkomen en er een emotionele grens overschreden wordt zodat de beschermende werking van de gliale cellen teniet gedaan wordt zou dat een begin kunnen zijn van een vernietigende werking.
Misschien is die grenswaarde bij iedereen verschillend maar het is bekend dat er veel meer ziektes gerelateerd zijn aan spanningen en stress, in het bijzonder tijdens de kinder(groei)jaren.

Momenteel wordt bij de aan ALS verdacht gerelateerde ziekte van Alzheimer eveneens aan de mogelijke rol van depressie en stresshormonen als risicofactoren van de ziekte gedacht.

Ernstige of chronische stress zou schade kunnen toebrengen aan de hippocampus, een hersenstructuur van belang voor de geheugenfunctie en die in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer is aangetast. Uit dierproeven blijkt een mogelijk direct biologisch effect van stresshormonen op de hippocampus. Het is echter nog niet duidelijk of stress bij mensen tot de ziekte van Alzheimer kan leiden. Er wordt verondersteld dat een verhoogd cortisolgehalte en een langdurige blootstelling aan psychosociale stress risicofactoren vormen voor atrofie van de hippocampus en cognitieve achteruitgang. Het schijnt dat een depressie op latere leeftijd invloed heeft op deze factoren en zo tot atrofie van de hippocampus en cognitieve achteruitgang kan leiden.

Er zijn heel wat meer ziektes die ook aan stress / spanningen gerelateerd worden.
Mogelijk zijn die onder eenzelfde omstandigheid ontstaan maar dan in een ander hersengebied.
Dit sterkt dan ook het idee van een door stress verstoord beschermend systeem zoals de bloed-hersenbarriëre waarin de gliale cellen een heel belangrijke rol spelen

Het raakt me wat hier geschreven wordt.
Hier wil ik meer over weten.
'Over emotionele gebeurtenissen in de jeugd en het voorkomen van ALS zijn er geen goede studies. Men kan dus niets besluiten. Het is niet uitgesloten dat het een rol zou spelen, maar anderzijds is er ook geen evidentie voor.'
Ik geloof er al lang in dat hier een verband bestaat. Komt dit voor in komende onderzoeken? Waar kunnen we meer vernemen hierover? Met wie nemen we best contact op?
Groetjes
Lieve

Met veel interesse heb ik het discussiepforum gelezen.

Graag had ik aan Philip van Damme gevraagd om de zaak eenvoudig om te keren. Hij stelt dat het moeilijk is om de omgevingsfactoren en eventuele zware emotionele gebeurtenissen te onderzoeken....die in verband kunnen liggen met ALS.
Er zijn amper 1000 mensen met ALS in België. Een bevraging van deze 1000 personen kan al een duidelijk zicht geven of er een relatie is. . . .

Met vriendelijke groeten

Ik vraag me onder andere af of het stresshormoon cortison een vernietigende werking heeft op de gliale cellen zoals het ook op latere leeftijd bij Alzheimer z'n uitwerking schijnt te hebben op de hippocampus.
Recent Amerikaans onderzoek heeft al aangetoond dat een negatieve jeugdsituatie voldoende oorzaak kan zijn voor een destruktieve ontwikkeling van de gliale cellen.
De gliale cellen zijn de astrocyten welke glutamaat wegvangen. Dit is nu precies waar he bij ALS om gaat.
Het lijkt me logisch dat er onderzoek zou moeten gedaan worden naar de werking van cortison op de gliale cellen in combinatie met de ziekte ALS.

Dit onderwerp werd niet verder bekeken op het discussieforum. Toch zou ik willen weten of hier onderzoek naar gebeurt of zal gebeuren. Het is toch de moeite waard om dit spoor eens te bewandelen. Ik geloof dat heel wat ziektes en beperkingen voorkomen uit opgeslagen pijn en stress opgelopen in de loop van het leven. Of dat het in ieder geval een grote invloed heeft op het ontwikkelen van ziektes. Waar blijft men toch met meer onderzoek en info hieromtrent?

Dag iedereen,

Terwijl ik nog de kans heb wil ik mijn steentje bijdragen aan deze discussie.

Ik heb aan den lijve ondervonden dat de ziekte in elk geval enorm versneld werd door stressmomenten: op één of twee dagen gingen bepaalde functies dan veel sneller achteruit.

In mijn geval was dit heel opvallend omdat de stress te maken had met pesterijen op het werk, die ik op het ogenblik van de eerste symptomen al meer dan twaalf jaar had ondergaan.

Ik ben ervan overtuigd dat die pesterijen de uiteindelijke oorzaak zijn van mijn ziekte. Voordien had ik er mij al vaak over verwonderd dat ik het nog zolang overleefd had.

Ik heb bovendien weet van een gelijkaardig geval.

Tot slot vind ik het ook eigenaardig dat er in een klein gemeente als het West-Vlaamse Eernegem tien A.L.S.-patiënten zijn. Is dat geen kans voor onderzoek naar de oorzaken?

Ik denk dan ook dat dit soort onderzoek meer dan aangewezen is.

Groetjes,

Patrick Vanlerberghe

Dank voor je reactie Patrick. Ik voel me weer een beetje zekerder in het zoeken op deze weg. Omgevingsfactoren onderzoeken zal helemaal niet gemakkelijk zijn, maar we zullen er blijven naar vragen hé. Volgens mij spelen er zoveel dingen mee in het ontwikkelen en in de loop van de ziekte. Ik hoop dat dit serieus genomen wordt en ik zal er mij blijven voor inzetten.
Groetjes dappere Patrick, dank voor jouw steentje in deze discussie. Mocht het ooit iets opleveren.
Lieve

Dag Lieve en iedereen,

Bedankt dat je dit wil doen. Ik had het allang zelf willen doen maar door mijn ptsd is het er nooit van gekomen.

Ik hoop ook dat je hier veel hulp voor krijgt.

En ik wil niet van het onderwerp afwijken, maar dapper zou ik mezelf niet noemen, wel dom dat ik zolang tegen de pesterijen en corruptie heb willen vechten. Had ik op tijd geweten wat ik nu weet, dan had ik loopbaan, vaste benoeming en uitzicht op een mooi pensioen laten vallen en was ik heel hard weggelopen, desnoods naar de andere kant van de wereld. Want nu zal ik het bekopen met mijn leven.

Groetjes,

Patrick Vanlerberghe

Beste Patrick,

Het is natuurlijk niet gezegd dát stress en spanningen tot ALS zullen leiden maar de interessante vraag is wel of er onderzoek in die richting gedaan wordt en wat erover bekend is.
Gliale cellen blijken een meer dan belangrijke rol te spelen bij de bescherming en het herstel van de neuronen.
Uiteraard zijn er bij het ontstaan van ALS meer mogelijke oorzaken en het onderzoeken naar al deze mogelijkheden kosten wereldwijd veel tijd en geld.
Voor een ieder veel sterkte.

Hier is nog een interessant artikel:
http://www.circadian.nl/psychische-problemen/

9/2004 : divorce - scheiding
9/2005 : SLA - ALS
hasard - toeval?

Ik herlees nog eens wat hier in deze discussie aan bod komt. De oproep van Patrick Vanlerberghe raakt me weer. Laat ons dat steentje dat Patrick bijdroeg aan deze discussie ter harte nemen. Laat ons samen zoeken om de weg die Patriek ging verder te zetten. Graag had ik meer geweten over dit onderwerp. Hoe zit het met de aanmaak van de gliale cellen? Wat verstoort de aanmaak? Wat bevordert de aanmaak? Kan iemand mij daarbij helpen?
Hartelijk dank.
Gerda

Hallo Gerda, toevallig staat er net een stukje over gliale cellen op de beginpagina onder het kopje ALS onderzoek van 25-01-2011: "Gliaal cellen zijn centrale factor in ALS"