Metaalgrijze amalgaam tandvullingen

1 bericht / 0 nieuw
ALS Liga
Metaalgrijze amalgaam tandvullingen

Zouden de vermoedens dan toch waar zijn?

Metaalgrijze tandvullingen lekken giftig kwik.
Amalgaam, de zilvergrijze tandvullingen of geplombeerde tanden zijn niet zo onschuldig als sommige tandartsen je willen doen geloven.

http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL&Id=2391

dagBenny
het zal wel waar zijn,ik,heb al mijn grijze tandvulling moeten laten vervangen door witte vulling omdat ik met teveel kwik zat.
groetjes Eric

Beste Eric Lakiere, u heeft ook ALS vermoed ik?
Ik ook en ik heb ook veel tandvullingen bestaande uit grijs materiaal???? Hoe lang is het bij u al een probleem? Hoeveel vullingen hebt u?
Hebt u of iemand anders wetenschappelijke informatie die dit aantonen? Is er iets over te lezen op internet?

Dank, Benny

dag Benny
ik heb als van mei 200O en had 7 tandvullingen ik heb die laten vervangen in augustus 200O en sedertien heb ik niet zoveel kwik,ik heb daar nergens over gelezen.ik ben beademd sedert 15 JUNI 2004 dag en nacht.
vriendelijke groeten en veel sterkte
Eric

Meneer Lakiere, hoe en wie heeft de hoeveelheid vastgesteld en op welke wijzen heeft men dat kunnen meten (vaststellen)? Heeft uw tandarts u hierover ingelicht? Heb je hem gevraagd wat het verband met ALS kan zijn? Er zijn nog wel 1000 vragen.

MVG Benny

Benny ik ga bij een homeopaat wel te verstaan een dokter die alles uitmeet ik zelf ben daar tevreden van maar dat is een keuze dat ieder voor zijn zelf moet nemen
Eric

Beste Benny, hier is een adress met vele inlichtingen over tandvullingen (in het Frans ). http://membres.lycos.fr/nonaumercure/
Maar als Eric het zegt :dat is een keuze dat ieder voor zijn zelf moet nemen. Op internet, vindt men alles maar waar is de waarheid!

Waarom komt de kritiek op amalgaam en kwik pas op gang als de prventieve tandheelkunde echt succesvol wordt ? In het begin van mijn loopbaan
moest ik bij elke nieuwe patiënt gemiddeld 10 vullingen plaatsen . Nu zijn er dat gemiddeld nog twee . De firma ICI heeft een barnaum reclame gevoerd voor de composietvulling 'Occlusine ' toch stond het in de steren geschreven dat deze commerciële actie moest mislukken . De tandartsen kregen geen aangepaste cursussen voor het gebruk van composiet in de voormaaltanden en maaltanden .Daardoor gingen vele tanden met composietvullingen heel snel rotten . Occlusine is van de markt verdwenen en vele tandartsen hebben toen het composiet als vullingsmateriaal
voor maaltanden en voormaaltanden na schade en schande terug verlaten .Warom wordt in het maandblad SCience et Vie Metallisch kwik en ionisch kwik dat miljoenen keren giftiger is dan metallisch kwik door elkaar gehaald , bij het verslag over de ramp van Minamata . Met enkele mililiters mercurochroom kwam een student in Leuven om het leven , bij radigrafische onderzoeken komt soms accidenteel 100 gram metallisch kwik in het darmkanaal tercht . Waarom gaan deze patiënten niet dood en lijden ze alleen aan war diarhee ? Is de samenstelling van composiet wel zo onschuldig als men voorstelt .
Is het verwijderen van amalgaamvullingen niet eerder een lucratieve dan een humanitaire bezigheid ?

premiers symptômes SLA : 09/2005

Sur base du test de provocation repris ci-dessous (1), je suis intoxiqué par plusieurs métaux lourds; et principalement par le mercure (155,72 mcg mesuré avec une norme à 1 mcg).

Le docteur Marc Verheyen de Tienen injecte avec deux seringues les produits chélateurs suivants Zn-Dmps-Dtpa. Le chélateur se combine avec un métal lourd qui est présent dans un tissu (constituant un organe) et forme avec ce métal un complexe chimique qui est soluble dans l'eau puis qui est ensuite éliminé par les reins

Le laboratoire Micro Trace Minerals Gmbh analyse les urines avant et après injection. http://www.microtrace.de/Francais/index_fr.htm
Voir protocole : http://www.ibcmt.com/index.html

Traitement :
1. Injection toutes les trois semaines sur 10 séances de Dmsa et Dtps afin d'éliminer le mercure des tissus dont le cerveau par les urines ;
2. Ablation des amalgames dentaires ("plombages") contenant le mercure selon les règles de l'art (2)

Voir à ce sujet : http://francoise-cambayrac.org/

Alain Robin

(1) Résultats avant et après injection du Zn-Dmps-Dtpa. 3/9/9
Métal lourd Norme Après Avant Dépas Rem Melet
Copper 60 394 10,02 6,57 Cuivre 500
Manganese 4,5 10,9 3,97 2,42
Arsenic 15 39,5 47,43 2,63 Élimine 6
Cadmium 0,8 1,55 0,46 1,94
Lead 5 32,32 2,29 6,46 Plomb
Mercury 1 155,72 2,58 155,72 Elimin 12
Nickel 3 15,31 12,84 5,1 Élimine 2
Tin 5 16,18 1,03 3,24 Étain 1
Palladium 1,4 2 1,88 1,43 Élimine
Titanium 13 13,21 10,58 1,02

(2) Ablation amalgames
1. matin avant séance Dmsa-Dtps,
2. 1*/mois,
3. pansements giroflates minimum 3 mois changés souvent ,
4. masque charbon actif ou oxygène, charlotte
5. digue,...

Ik heb hier een interessant stuk van patrik Peters over de mogelijkheid te kunnen ontgiften van kwik:

Kwik ontgiften, enkele cijfers:

Als kwikvergiftigde biochemicus heb ik voor mijzelf vele dingen in verband met kwikontgifting nageplozen en uitgetest. Dikwijls ben ik echter tot erg ontnuchterende besluiten gekomen. Om u veel tijd, energie, geld en desillusies te besparen wil ik u toch enkele algemene info meegeven.

Kwik kan in ons lichaam op honderden verschillende plaatsen een negatieve invloed hebben. De mate waarin we bepaalde symptomen ervaren is doorgaans sterk persoonsgebonden. Enkel bij een zeer hoge kwikbelasting zijn de symptomen zeer gelijklopend. Ook zal de kwik op vele verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen of opstapelen (bloed, nieren, lever, hersenen en beenderen).

Er is geen enkele behandeling of product welke alle kwik op korte termijn uit je lichaam kan krijgen . Sterker nog, er bestaat eigenlijk helemaal niets waarmee je kwik kan ontgiften in de zuivere zin van de betekenis. Er bestaan geen producten welke op zichzelf de giftigheid van de aanwezige kwik beperken op ervoor kunnen zorgen dat kwik in beduidende hoeveelheden uit je lichaam verwijderd wordt.

Wat bestaat er dan wel?
Ik onderscheid twee soorten producten: deze welke je lichaam kunnen helpen kwik te verwijderen en deze welke de schade die de kwik aangericht heeft (rechtstreeks of onrechtreeks) in zekere zin kunnen (helpen) herstellen.

Tot de eerste groep behoort selenium. Om kwik te kunnen verwijderen, heeft het lichaam selenium nodig en wordt selenium ook opgebruikt. Hierdoor hebben kwikbelaste mensen doorgaans een tekort aan selenium. Extra inname is dan ook nodig om het natuurlijk eliminatieproces zo optimaal mogelijk te houden.

Dit proces is sowieso een zeer langzaam proces. Ter info geef ik enkele cijfers.
Een volwassenen kan gemiddeld 75 mcg (microgram: dit is een duizendste van een gram) per dag elimineren. Dit kan sterk variëren per persoon (van 20 tot 150 mcg/dag). Zeker bij zeer kwikbelaste personen is het ontgiftingssysteem zo vergiftigd dat er slechts zeer beperkte eliminatiecapaciteit overblijft.

Bij een chronische kwikbelasting zal uw lichaam de overmaat aan kwik zo veel mogelijk onschadelijk maken door het op te stapelen in de beenderen. Daar kan het voorlopig geen kwaad maar vroeg of laat moet het daar ook weer weg. Bij chronisch kwikbelaste mensen zit de grootste hoeveelheid kwik dan ook opgestapeld in de beenderen. De totale hoeveelheid kan schommelen van 100 tot 300 milligram (dus 100.000 tot 300.000 mcg). Dus bij een optimale natuurlijke eliminatie van kwik (75 mcg per dag) kan het gemakkelijk tot tien jaar duren voor alle opgestapelde kwik uit je lichaam verwijderd is.

Dan maar op zoek naar andere methoden?

Bloed van kwikbelaste personen bevat ongeveer 5 tot 10 mcg kwik per liter. Gemiddeld hebben we 5 liter bloed. De totale hoeveelheid kwik in het bloed is dus ongeveer 50 mcg. Dit is dus minder dan wat ons lichaam per dag kan elimineren. De kwik in uw bloed zal dus relatief vlug opgekuist zijn. Kwikbepalingen in bloed geven doorgaans dan ook weinig informatie over een historische kwikbelasting.

Producten waarvan geclaimd wordt dat ze de kwik uit je bloed halen (porfirozime, Chlorella...), kunnen dus ook niet zulk een groot effect hebben. Uw lichaam zal immers de kwik zo veel mogelijk opstapelen in de beenderen en hierdoor het bloed zuiveren.

Urine van acuut sterk kwikbelaste mensen bevat typisch 3 tot 5 mcg./l. Als de amalgaamtandvullingen verwijderd zijn bevat urine doorgaans eerder slechts 2 mcg. Dagelijks produceren we ongeveer 3 liter urine. Op deze weg kunnen we dus maximaal 6 mcg per dag elimineren. Dit is dus veel minder dan die 75 mcg welke normaal via de stoelgang geëlimineerd worden.

Er bestaan producten welke de kwikafscheiding via de urine bevorderen. Koriander bijvoorbeeld, doet de concentratie kwik in de urine sterk toenemen (3 tot 5 maal hoger). Met gebruik van koriander zal je dus gemiddeld 15 mcg kwik per dag elimineren. Dit is weerom veel minder dan wat je lichaam normaal afvoert per dag (75 mcg).

Soms wordt DMPS gebruikt om te ontgiften. Om de maand wordt er dan een beperkte hoeveelheid DMPS (vb 250 mg) ingespoten. Bij zulk een behandeling kan de waarde van kwik in de urine oplopen van 50 tot 150mcg/l (uitzonderlijk nog hogere waarden tot 350 mcg). Dit zou dus erg goed zijn ware het niet dat je telkens een maand moet wachten voor je opnieuw een DMPS-inspuiting mag krijgen. DMPS is immers zeer giftig. Zou men je toch sneller opnieuw behandelen, dan is de kans wel heel erg groot dat je er zeer ziek van wordt. Dus gemiddeld gezien schiet het elimineren van kwik uit je lichaam met behulp van DMPS ook niet erg op.

DMSA is veel minder agressief voor je lichaam. Dit kan je dan wel alle dagen gebruiken. De waarde van kwik in de urine bij een DMSA-behandeling is echter ook veel lager (3-4 mcg/l). Dus ook dit schiet niet echt op en houd zeker ook risico’s in.

Zoals eerder gezegd, zit de meeste kwik opgeslagen in de beenderen. Daar kan het voorlopig weinig kwaad. Voor het “onderhoud” van de beenderen worden ze regelmatig beetje bij beetje afgebroken den dan weer opnieuw opgebouwd. De “regeneratietijd” voor beenderen is ongeveer 7 Jaar. Het zal dus ongeveer zeven jaar duren voor elk stukje been afgebroken en weer opgebouwd is. Bij deze regeneratie kan de opgeslagen kwik weer vrijkomen en in de bloedbaan terecht komen. Op die manier worden we dus elke dag opnieuw weer wat vergiftigd door de kwik die in de beenderen opgeslagen zit, ook al is alle amalgaam reeds jaren verwijderd.

Een praktisch gevolg van dit proces is dat het helemaal geen zin heeft te zoeken naar methoden welke al de kwik op korte termijn uit je lichaam zou kunnen halen. Zulke methode kan gewoonweg niet bestaan. Indien er een product zou bestaan welk de in de beenderen opgeslagen kwik op korte termijn zou oplossen en verwijderen, dan zou dit product bijzonder gevaarlijk zijn. Je zou immers plots een gigantisch grote hoeveelheid kwik in je bloed mobiliseren. Dit zou vrijwel onmiddellijk dodelijk zijn. op zoek gaan naar zulk een product heeft dan ook weinig zin.

Uw lichaamseigen eliminatieproces ondersteunen is dan waarschijnlijk nog de beste oplossing. Het gaat dan misschien wel traag maar het werk echt en is al bij al niet zo duur. Geduld is ook voor kwikbelaste mensen een goede deugd.

Zoals eerder gezegd is selenium zeer belangrijk voor de eliminatie van kwik uit je lichaam. In welke mate is er een tekort en hoeveel juist kan je best gebruiken? Als bio-ingenieur ben ik verlekkerd op cijfers en deze wil ik u zeker niet onthouden.

De aanbevolen dagelijkse dosis voor selenium is 40 mcg. Gemiddeld is de aanvoer van selenium in een typisch westers dieet ongeveer 25 mcg per dag. De gemiddelde westerling heeft dus (ook als hij niet kwikbelast is) een deficit van 15 mcg selenium per dag. Volgens sommige kankerspecialisten is dit de belangrijkste oorzaak van de vele kankers. Immers, indien men gedurende 10 jaar extra selenium toedient aan proefpersonen, dan daalt de frequentie voor bijna alle kanker met 50 procent. Dus allen al daarvoor is het zeker het overwegen waard extra selenium in te nemen.

In de meeste kwikontgiftingsprotocollen gebruikt men 100 tot 200 mcg selenium per dag. Veel meer zou immers schadelijk zijn. Vanaf 400 mcg selenium per dag kan men allerlei vergiftigverschijnselen krijgen. Een aantal van deze symptomen gelijken op deze van een kwikvergifting (erg moe worden, slaperigheid, futloosheid...). Men heeft dus een veilige marge genomen.

Anderzijds is die 100 mcg selenium per dag wel erg veel hoger dan het normale deficit van 15 mcg. Het gebeurt af en toe dat zwaar kwikbelaste mensen die grote hoeveelheden selenium niet zo goed verdragen. Daarom stel ik voor om eerder naar supplementen van 25 tot 50 mcg selenium per dag te gaan. Dit is al ruim voldoende om een maximale kwikeliminatie. Uit eigen rekenwerk kom ik uit dat voor 75 mcg kwik eliminatie ongeveer 25 mcg selenium verbruikt wordt.

Je zou ook extra selenium uit specifieke voeding kunnen halen. Veel geciteerd zijn paranoten. Deze zouden zeer rijk zijn aan selenium. Weer uit eigen rekenwerk kom ik dan uit op enkele tientallen noten per dag (1 to 3 mcg Se per noot). Voor mijzelf vind ik dat erg veel om dagelijks te eten en voor de goedkoop moet je het ook al niet doen.

Soms wordt er gesteld dat extra selenium de methylatie van kwik zou in de hand werken en daardoor de opstapeling van kwik in de hersenen bevorderen. Zelf heb ik daar geen duidelijk wetenschappelijke info over gevonden. De waarschuwing gaat vooral ook uit naar zeer hoge zeer hoge dosissen selenium in combinatie met dosissen vit B12. Matigen is dan ook hier de beste oplossing.

Naast het ontgiften zijn er nog een hele waslijst andere producten welke voor kwikbelaste menen aangeraden worden. De meeste van deze producten helpen de tekorten, veroorzaakt door de kwikvergifting, wat bij te passen (magnesium, vit B, zink, cisteïne, methionine...). Een aantal andere producten verzachten enkel de symptomen van de kwikvergifting, waardoor ze het leven wat dragelijker maken. Je zou ze dus eerder als comfortmiddelen kunnen beschouwen. Ze zijn daarom niet minder belangrijk. Een comfortabel gestel kan immers veel beter kwik ontgiften.

Patrik

pet_peters@yahoo.com

Startpagina van Patrik Peters:
http://www.geocities.com/pet_peters/