ALS en chelatietherapie

1 bericht / 0 nieuw
ALS Liga
ALS en chelatietherapie

Bij mijn vader werd ALS vastgesteld. Hij doet nu een behandeling, chelatietherapie waarbij zware metalen uit het lichaam gehaald worden, hij heeft enorm veel lood en kwik in lichaam omwille van beroepsdoeleinden. Heeft iemand met Als ervaring met deze therapie, ik heb de indruk dat zijn toestand verslechtert. Bedankt

Hallo david Karin,

ikzelf heb daar nog nooit van gehoord, dat wil niet zeggen dat het niet goed is. Ik verzorg iemand die zelf ook ALS heeft en sinds verleden jaar de diagnose heeft gekregen.
Ik kijk heel veel in internet om informatie te zoeken maar daar heb ik dus nog nooit van gehoord.
Ik heb wel eens gehoord over amalgaam vullingen in de kiezen maar is volgens mij ook nog niet bewezen dat dat ALS veroorzaakt.

Ik vind het erg voor jullie dat jouw vader ook ALS heeft en wens je heel veel sterkte toe.

Wanneer je andere vragen hebt wil ik je graag helpen.

Groetjes,
Hilko

Bedankt voor je reactie.
Je probeert allerlei alternatieve geneeswijzen omdat je via de medische wereld niet kan geholpen worden. In Leuven zijn ze nog niet 100% zeker van hun diagnose. Mijn vader zijn ziekte is begonnen na een knieoperatie, de zenuwbanen werden te lang afgekneld. Zijn rechterbeen heeft een dropvoet, hij kan soms nog even binnenshuis maar er zijn momenten dat hij niet kan rechtstaan, juist al valt zijn onderrug uit mekaar, het ene uur kan hij rechtgeraken en het volgende uur niet meer, is dat typisch voor ALS ? Aan zijn bovenste ledematen of spraak en slikstoornissen heeft hij nog niet. Ook de kinesist vind het verloop van de ziekte heel apart maar het feit is dat het steeds achteruit (duurt nu 14 maanden). Bedankt voor je reactie

Arts marc verheyen te tienen sinds 14 maand :
ik voel me beter
maar geen resultaat op evolutie
mercure-kwik daalt van 155 Mcg tot 45 mcg - DMPS injectie
methode zie :

http://www.ibcmt.com

http://www.microtrace.de/Francais/actualites.htm

http://www.forum-esbly.com/media/02/01/1484068484.pdf

http://www.iaomt.org/articles/files/files288/Safe%20Removal%20of%20Amalg...

Chez le docteur marc verheyen à tienen depuis 14 mois
je me sens mieux
mais la maladie continue à évoluer
taux de mercure est tombé de 155 mcg à 45 mcg avec injection de DMPS

voir :

Beste Robin, Mijn vader is daar ook in behandeling. Wordt de ziekte dan niet afgeremd met de therapie, heb je nog steeds verder krachtverlies ?

karin,

kracht in algemeen : beter maar neem ik vitaminen
progressie van atrofie in : benen, armen, vingers, diaphragme
nu, injectie 2 keer per maand
ik wacht 25 mcg kwik voor injectie DMSA

j'ai plus d'énergie, mais je prends des vitamines
l'atrophie a continué à progresser dans les jambes, bras, doigts, épaules et diaphragme
maintenant, 2 injections par mois
j'attends les effets des injections de DMSA, à partir de 25 mcg

Daar gaan we weer met de zoveelste nieuwe kwakzalver op rij.

De meeste kwik zit opgeslagen in de beenderen. Daar kan het voorlopig weinig kwaad. Voor het "onderhoud" van de beenderen worden ze regelmatig beetje bij beetje afgebroken en dan weer opnieuw opgebouwd. De “regeneratietijd” voor beenderen is ongeveer 7 Jaar. Het zal dus ongeveer zeven jaar duren voor elk stukje been afgebroken en weer opgebouwd is. Bij deze regeneratie kan de opgeslagen kwik weer vrijkomen en in de bloedbaan terecht komen. Op die manier worden dus historisch kwikbelaste mensen elke dag opnieuw weer wat vergiftigd door de kwik die in de beenderen opgeslagen zit, ook al zijn alle amalgaamtandvullingen reeds jaren geleden verwijderd.

Een praktisch gevolg van dit proces is dat het helemaal geen zin heeft te zoeken naar methoden welke al de kwik op korte termijn uit je lichaam zou kunnen halen. Zulke een methode kan gewoonweg niet bestaan. Indien er een product zou bestaan welk de in de beenderen opgeslagen kwik op korte termijn zou oplossen en verwijderen, dan zou dit product bijzonder gevaarlijk zijn. Je zou immers plots een gigantisch grote hoeveelheid kwik in je bloed mobiliseren. Dit zou al vrij snel levensbedreigend zijn. Op zoek gaan naar zulk een product heeft dan ook weinig zin.

Zie:

http://www.patrikpeters.amalgaam.be/ontgiften_enkele_cijfers.htm

La barrière hémato-encéphalique filtre et contrôle le passage sang vers la substance grise du système nerveux central.
A priori seul le Dmsa permet de la franchir, mais seulement si le dmps a retiré suffisamment de mercure, si non le mercure migre du corps vers le cerveau.

Le Dmps traite l'environnement de la cellule. Le Dmsa va au cœur de la cellule

Conclusion :
Toutes mes sources concluent que le Dmsa est agressif et dangereux.

Je n'ai trouvé aucune source indiquant que le mercure se concentre essentiellement dans les os.

De bloed-hersenbarrière filter en controleert de stroom bloed naar de grijze stof van het centrale zenuwstelsel. In eerste instantie alleen de DMSA kan het kruis, maar alleen als de Dmps heeft verwijderd genoeg kwik, anders wordt het kwik migreert van het lichaam naar de hersenen.

DMPS behandelt de omgeving van de cel. DMSA in het hart van de cel

Conclusie:
Al mijn bronnen concluderen dat DMSA is agressief en gevaarlijk.

Ik vond er geen bron waaruit blijkt dat kwik is vooral geconcentreerd in de beenderen