Normast in Italie

3 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
ALS Liga
Normast in Italie

Palmitoylethanolamide in Amyotrofe laterale sclerose (ALS)

Behandelingen voor amyotrofe laterale sclerose die afdoende zijn bestaan niet. Behandelingen die ALS verlichten zijn uiterst zeldzaam. Daarom is het van groot belang de resultaten uit een Italiaanse revalidatie kliniek te bespreken, waarbij 2 ALS patienten duidelijk verbeteringen ervaarden na het gebruik van palmitoylethanolamide.

Ik zou er ook graag op wijzen dat de dosering bij ALS natuurlijk niet geheel duidelijk is, en dat binnen onze kliniek we doseren met twee maal 600 mg, en na enkele weken bij afwezigheid van resultaat stapje voor stapje omhoog gaan naar soms 4 maal 600 mg.

Amyotrofe laterale sclerose (voor het eerst beschreven door de grote neuroloog Charcot in 1869) is een vreselijk ziektebeeld, dat snel progressief is, met spierverval en spierkracht afname, waarbij alle spieren aangedaan kunnen zijn. Tot en met de ademhalingsspieren toe. Een goede behandeling is er in wezen nog steeds niet. Mensen sterven meestal binnen enkele jaren.

Daarom zijn de resultaten uit een Italiaans revalidatie-kliniek op Sardinie zo indrukwekkend. Twee ALS patienten werden daar behandeld met de natuurlijke ontstekingsremmende en pijnstillende lichaamseigen stof palmitoylethanolamide, dat verkrijgbaar is als het supplement Normast. Positieve effecten waren vrijwel direct meetbaar.

Palmitoylethanolamide bij amyotrofe laterale sclerose

De klinische observaties voor en na het starten van de behandeling met palmitoylethanolamide (PEA) waren duidelijk. De spierkracht die ernstig afgenomen was in de handen, de mond en de ademhalingsspieren nam binnen enkele weken meetbaar toe, zonder bijwerkingen.

De auteurs concludeerden:

Lo studio dimostra che il PEA determina un immediato effetto motorio anche in condizioni di grave ipoamiotrofi a muscolare.

Tale effetto consente di attuare un progetto riabilitativo che, in tempi brevi, determina recupero funzionale accompagnato dalla ricomparsa dei muscoli.

L’efficacia del trattamento è sicuramente dovuta al fatto che lo stress neuromuscolare causa un processo infiammatorio mediato da cellule non neuronali (mastociti e microglia). L’azione del PEA è quella di modulare l’azione di queste cellule.

Oftewel, palmitoylethanolamide heeft een vrij direct positief effect op de spierkracht en de functionaliteit bij amyotrofe laterale sclerose. Het effect zou veroorzaakt kunnen worden door de positieve effecten van palmitoylethanolamide op de non-neurale cellen, het glia weefsel en de mestcellen.

Dat laatste is inderdaad aangetoond, er zijn sterke aanwijzingen dat ALS een chronische ontsteking van het zenuwstelsel is, waarbij mestcellen een rol bij spelen. [1] [2] Een stof als palmitoylethanolamide kan de ontstekingsstress in het centrale zenuwstelsel verminderen. [3] [4] [5] Het ontstekingsremmende effect van palmitoylethanolamide is inmiddels aangetoond door vele preklinische en klinische studies, zoals recent samengevat werd door de voorzitter van onze stichting.

Omdat palmitoylethanolamide geen bijwerkingen van betekenis heeft, zou dit supplement bij elke ALS patient geprobeerd kunnen worden.

Deze observaties zijn niet de enige. Op het internet zien we verhalen van patienten met ALS die palmitoylethanolamide gebruikten en daar baat bij lijken te hebben:

Minder fasciculaties, beter drinken en bewegen na Progressieve Amyotrofe Laterale Sclerose behandeld met PEA

My husband started taking Normast on May 21st and he has had some interesting results. Two days after starting it, he noticed a decrease in Fasciculations. A couple of nights later, he noticed that during the night he was able to move his hand a bit more and his fingers were moving on their own. He said that it was hard for him to explain, but it wasn't the usual twitching.

Three days ago, I noticed that he was drinking liquids with no choking. That hasn't happened in quite a while. He is not doing any exercising except walking as his legs are not affected yet.

I know that the literature on Normast states that it could take up to 50 days to see any pain relief from taking it, so perhaps given a little more time, it might start show positive results for other PALS.

FYI - my husband was diagnosed May 1st, but he has had symptoms for about a year previous. It was probably bulbar onset because we noticed slurred speech first, but we attributed it to some heavy duty narcotics that he was taking for back pain.

ALS de wereld uit!

De ALS stichting vat het nog eens duidelijk samen:

ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is een zeer ernstige spier/zenuw-ziekte, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Spiergroep voor spiergroep valt uit.

Gemiddeld leeft iemand nog maar drie jaar nadat de diagnose gesteld is. Over de oorzaak is nog steeds weinig bekend.

Daarom werft Stichting ALS Nederland fondsen voor onderzoek. En zetten wij ons in voor een grotere bekendheid van de ziekte en voor een betere kwaliteit van zorg voor de 500 mensen die nu jaarlijks door ALS getroffen worden. Er is nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat we ALS ooit kunnen genezen of zelfs maar vertragen. ALS moet de wereld uit! Vecht mee tegen ALS.

Palmitoylethanolamide bij ALS: dosering

Palmitoylethanolamide zou een nieuw hoofdstuk kunnen openen in de behandeling van ALS. Omdat er geen bijwerkingen van betekenis zijn, is een proefbehandeling naar onze mening bij een ALS-patient met palmitoylethanolamide altijd te overwegen. Gebruik dan de sachets met Normast korrels onder de tong, zoals ook in het Italiaanse onderzoek gedaan werd. De doses die het best ingezet kunnen worden is twee maal daags een poeder van 600 mg onder de tong laten smelten.

Nieuwe hoop voor amyotrofe lateraal sclerose patienten met palmitoylethanolamide PEA.

Twee pALS werden in een revalidatie-kliniek op Sardinië behandeld met de natuurlijke ontstekingsremmende en pijnstillende lichaamseigen stof PEA (palmitoylethanolamide), verkrijgbaar als het supplement Normast. Positieve effecten waren vrijwel direct meetbaar. Elders zijn pALS begonnen met het gebruik van Normast. Vooral pALS met de bulbaire vorm lijken relatief snel een positief effect te merken.
ALS en neuroinflammatie
Bij ALS is het sinds enkele jaren steeds duidelijker dat er een actieve ontsteking in het zenuwstelsel te vinden is, een zogenaamd neuroinflammatoir proces. Die nieuwe inzichten maken dat middelen die de neuroinflammatie kunnen moduleren ineens als therapie in zicht komen, in 2010 werd dat als volgt onder woorden gebracht: “De veelvuldige aspecten van de immuunrespons bij ALS worden nu stilaan ingeschat, en hun potentieel als farmacologisch doelwit voor neurologische ziekten wordt onderzocht.”
Nu spelen mestcellen (mastocyten) een belangrijke rol bij vele ontstekingsprocessen, en ook bij ALS zijn geactiveerde mestcellen gevonden. ”Bestudeerde data suggereren dat inflammatie bij ALS (van ruggenmerg en hersenschors) komt vanuit aangeboren reacties van macrofagen en mestcellen en van afwerende immuunresponsen door T cellen.” Juist de overactieve mestcel is een factor die problemen kan opleveren, en precies die cel wordt ook door dat PEA tot rust gebracht. Mestcellen waren al veel eerder genoemd als belangrijk bij ALS. Bij ALS kan ook schade veroorzaakt worden door overactiviteit van gliacellen, steuncellen van neuronen die vergelijkbaar zijn met bindweefsel in andere organen.
PEA bij Amyotrofe Lateraal Sclerose
De klinische observaties voor en na het starten van de behandeling met PEA waren duidelijk. De spierkracht die ernstig afgenomen was in de handen, de mond en de ademhalingsspieren nam binnen enkele weken meetbaar toe, zonder bijwerkingen.
De auteurs concludeerden : PEA heeft een vrij direct positief effect op de spierkracht en de functionaliteit bij ALS. Het effect zou veroorzaakt kunnen worden door de positieve effecten van PEA op de niet-neurale cellen, het glia weefsel en de mestcellen.
Dat laatste is inderdaad aangetoond, er zijn sterke aanwijzingen dat ALS een chronische ontsteking van het zenuwstelsel is, zoals gezegd, waarbij mestcellen een rol bij spelen. Een stof als PEA kan de ontstekingsstress in het centrale zenuwstelsel verminderen. Het ontstekingsremmende effect van PEA is inmiddels aangetoond door vele preklinische en klinische studies, zoals recent samengevat werd door de voorzitter van onze stichting.
Omdat PEA geen bijwerkingen van betekenis heeft, zou dit supplement bij elke ALS patient geprobeerd kunnen worden. Deze observaties zijn niet de enige. Op het internet zien we verhalen van patienten met ALS die PEA gebruikten en daar baat bij lijken te hebben, hier enkele voorbeelden:
Geval1: Minder fasciculaties, beter drinken en bewegen na ALS behandeld met PEA : Een getuigenis van een vrouw over haar man die diagnose ALS krijgt na symptomen gedurende een jaar. Die diagnose valt op de eerste dag van de maand waarin hij op dag 21 begint met nemen van Normast. Resultaten : na twee dagen een afname van fasciculaties, even later verbeterde mogelijkheden van handfunctie. Nog later terug kunnen drinken zonder verslikken. Die resultaten werden spontaan bereikt zonder extra specifieke oefeningen. Conclusie : pALS gelooft in PEA (Normast) als remedie bij ALS.
Geval 2: PEA: makkelijker ademen en minder kwijlen : pALS gebruikt 24 urenlang Bi-pap (apparaat voor ondersteuning van de ademhaling), zijn stem is zwak en onduidelijk, hij heeft geen eetlust meer en kwijlt voortdurend. Na tien dagen Normast (2 tabletten van 600 mg per dag) gecombineerd met ginseng, resultaten: lichte verbetering ademhaling, kan 20 minuten zonder Bi-pap, eet meer. Stem versterkt en spraak gaat beter, zelfs het kwijlen betert bij momenten. pALS voelt zich beter en is hoopvoller.
ALS de wereld uit!
Daarom werft Stichting ALS Nederland fondsen voor onderzoek. En zetten wij ons in voor een grotere bekendheid van de ziekte en voor een betere kwaliteit van zorg voor de 500 mensen die nu jaarlijks door ALS getroffen worden. Er is nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat we ALS ooit kunnen genezen of zelfs maar vertragen. ALS moet de wereld uit! Vecht mee tegen ALS.
Palmitoylethanolamide bij Amyotrofe Laterale Sclerose: dosering
PEA zou een nieuw hoofdstuk kunnen openen in de behandeling van ALS. Omdat er geen bijwerkingen van betekenis zijn, is een proefbehandeling altijd te overwegen. Gebruik dan de sachets met Normast korrels onder de tong, zoals ook in het Italiaanse onderzoek gedaan werd. De dosis die het best ingezet kunnen worden is twee maal daags een poeder van 600 mg onder de tong laten smelten. Bij te weinig effect is het zinvol de dosis te verhogen tot maximaal 30 mg/kg lichaamsgewicht.

Dit is louter informatief bedoeld en is vertaald binnengekregen van palmitoylethanolamide4pain. De volledige Italiaanse tekst is te vinden via: http://www.painkillernormast.com/wp-content/uploads/Palmitoylethanolamid...

nous sommes +- 6 SLA a essayer le normast sur le forum http://www.communauté-sla.org, depuis 20 jours.
Avec succès sur les fasciculations et la mobilité des membres.
Ditsributeur : http://www.ergomax.nl/startersprotocol-normast

we zijn +- 6 ALS om normast te proberen, op het Forum http://www.communauté-sla.org, sinds 20 dagen.
Succes : fasciculaties en ledematen mobiliteit.
Ditsributeur: http://www.ergomax.nl/startersprotocol-normast.
Begin van de bulbaire vorm van ALS: 7 jaar

Gloort er hoop voor ALS? ´Normast´

We kennen deze poster allemaal. "Ik ben inmiddels overleden", zoiets schokkends staat erop. Het gaat hier om sprekende koppen van mensen die ALS hadden en reeds overleden zijn. Om aandacht te vragen voor de dodelijke ziekte ALS.

Amyotrofe laterale sclerose (voor het eerst beschreven door de grote neuroloog Charcot in 1869) is een vreselijk ziektebeeld, dat snel progressief is, met spierverval en spierkracht afname, waarbij alle spieren aangedaan kunnen zijn. Tot en met de ademhalingsspieren toe. Een goede behandeling is er in wezen nog steeds niet. Mensen sterven meestal binnen enkele jaren.

Daarom zijn de resultaten uit een Italiaans revalidatie-kliniek op Sardinië zo indrukwekkend. Twee ALS-patiënten werden daar behandeld met de natuurlijke ontstekingsremmende en pijnstillende lichaamseigen stof palmitoylethanolamide (PEA), dat verkrijgbaar is als het supplement Normast. Positieve effecten waren vrijwel direct meetbaar.

Elders in de wereld zijn ALS-patiënten begonnen met het gebruik van PEA. Vooral patiënten met de bulbaire vorm lijken relatief snel een positief effect te merken. Palmitoylethanolamide wordt door het lichaam zelf aangemaakt als reparatie molecuul bij ALS.

Natuurlijk staat alles nog in zijn kinderschoenen en de patiënten proberen vaak maar wat in het wilde weg, zonder begeleiding van een arts. Dat de dosis ligt rond de 10-30 mg/kg lichaamsgewicht bv. is onbekend en velen nemen denken we iets te weinig om het ontstekingsproces afdoende te remmen.

ALS en neuroinflammatie:
Bij ALS is sinds enkele jaren het steeds duidelijker dat er een actieve ontsteking in het zenuwstelsel te vinden is, een zogenaamd neuroinflammatoir proces. Die nieuwe inzichten maken dat middelen die de neuroinflammatie kunnen moduleren ineens als therapie in zicht komen, in 2010 werd dat alsvolgt onder woorden gebracht: "The multiple aspects of the immune response in ALS are beginning to be appreciated, and their potential as pharmacologic targets in neurologic disease is being explored."

Nu spelen mestcellen een belangrijke rol bij vele ontstekingsprocessen, en ook bij ALS zijn geactiveerde mestcellen gevonden.

"Our data suggest that inflammation in ALS spinal cord and cortex is based on innate immune responses by macrophages and mast cells and adaptive immune responses by T cells." Nu is juist de overactieve mestcel een factor die problemen kan opleveren, en precies die cel wordt ook door palmitoylethanolamide tot rust gebracht. Mestcellen waren al veel eerder genoemd als belangrijk bij ALS. Voorts is er een bindweefsel soort die bij ALS schade kan veroorzaken door overactiviteit, de glia cellen.

Palmitoylethanolamide bij amyotrofe laterale sclerose:
De klinische observaties voor en na het starten van de behandeling met palmitoylethanolamide (PEA) waren duidelijk. De spierkracht die ernstig afgenomen was in de handen, de mond en de ademhalingsspieren nam binnen enkele weken meetbaar toe, zonder bijwerkingen.

De auteurs concludeerden:
Palmitoylethanolamide heeft een vrij direct positief effect op de spierkracht en de functionaliteit bij amyotrofe laterale sclerose. Het effect zou veroorzaakt kunnen worden door de positieve effecten van palmitoylethanolamide op de niet-neurale cellen, het glia weefsel en de mestcellen.

Dat laatste is inderdaad aangetoond, er zijn sterke aanwijzingen dat ALS een chronische ontsteking van het zenuwstelsel is, zoals gezegd, waarbij mestcellen een rol bij spelen. Een stof als palmitoylethanolamide kan de ontstekingsstress in het centrale zenuwstelsel verminderen. Het ontstekingsremmende effect van palmitoylethanolamide is inmiddels aangetoond door vele preklinische en klinische studies, zoals recent samengevat werd door de voorzitter van onze stichting.

Omdat palmitoylethanolamide geen bijwerkingen van betekenis heeft, zou dit supplement bij elke ALS-patiënt geprobeerd kunnen worden.

Palmitoylethanolamide bij ALS: dosering
Palmitoylethanolamide zou een nieuw hoofdstuk kunnen openen in de behandeling van ALS. Omdat er geen bijwerkingen van betekenis zijn, is een proefbehandeling naar onze mening bij een ALS-patiënt met palmitoylethanolamide altijd te overwegen.

Gebruik dan de sachets met Normast korrels onder de tong, zoals ook in het Italiaanse onderzoek gedaan werd. De doses die het best ingezet kunnen worden is twee maal daags een poeder van 600 mg onder de tong laten smelten.
Bij te weinig effect is het zinvol de dosis te verhogen tot maximaal 30 mg/kg lichaamsgewicht.

De gehele Italiaanse poster is hier te vinden:
Poster

En de weergave van het perbericht:
CAGLIARI, May 10, 2012 - Dr. Simonetta Clemente, Specialist Rehabilitation Center Macon ASL of Nuoro, has experienced a new rehabilitation therapy for Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), presented in Milan during the second day of the XII Congress National SIRN, the Italian Society of Neurological Rehabilitation. The SLA, neuro-degenerative disease that affects about one in every 100 (mostly men of middle or advanced age), was treated by the author of the discovery with the PEA - "palmitoylethanolamide" (endogenous compound with antiinflammatory properties cannabinergico effect, discovered years ago by Italian scientists, including Nobel Prize winner Rita Levi Montalcini), with the ´goal of improving the effects of rehabilitation in these patients, is rendered completely ineffective due to the degeneration of motor neurons and progressive atrophy muscle.

"The study - said Clement - has shown that the PEA determines an immediate motor effect, blocking the progression of the disease, while the patient has a subjective perception of improvement and can do things which before were closed. This effect allows you to implement a rehabilitation plan that quickly determines the functional recovery, accompanied by the reappearance of the muscles. The cases on which the PEA has been tested only two, but we hope that you can start your research with patients at different stages of severity, experiencing the active ingredient together with a targeted rehabilitation. "

Bron: IOCOB (Stichting voor Innovatief Onderzoek en onderwijs van Complementaire Behandelvormen)
Voor het hele artikel leest u: Gloort er hoop voor ALS (amyotrofe laterale sclerose)?

Svp

Aan diegenen die ons vele vragen stelden:

De wetenschappelijke dienst heeft gezegd dat het product palmytoyl (ethanolamide) in Nederland verdeeld wordt onder de naam Norma (is een supplement en een natuurlijke pijnstiller). Het is in België niet op de markt en heeft geen mutualiteit nummer. Het is enkel te verkrijgen via het internet en is ook in Nederland verkrijgbaar.

MVG

ALS Liga
Re: Normast in Italie

Amyotrophic Lateral Sclerosis, Lou Gehrig’s disease and natural compound Palmitoylethanolamide (Normast, PeaPure)
Posted on November 5, 2012
Amyotrophic Lateral Sclerosis or Lou Gehrig’s disease is a chronic inflammation of nervous tissue, leading to severe neurological deficits, such as weaknes in muscles, up to the respiratory and swallowing miuscles and ends in death within some years. Now it … Continue reading → http://palmitoylethanolamide4pain.wordpress.com/2012/11/05/amyotrophic-l...

Eigenschappen PeaPure (supplement met palmitoylethanolamide)
Posted on November 4, 2012
Per mid November 2012 is in Nederland het supplement palmitoylethanolamide beschikbaar in een nieuwe formulering. Het was al sinds jaren beschikbaar als Normast. Naast het Italiaanse bedrijf Epitech, en het Spaanse bedrijf Angelini is er nu een derde bedrijf dat … Continue reading → http://palmitoylethanolamide4pain.wordpress.com/2012/11/04/eigenschappen...

Geen griep vaccin? Wel PEA!
Posted on October 28, 2012
Huisarts Hans van der Linde is nu echt actief. Nu hij van de rechtbank weer mag spreken. Hij vindt dat griep vaccinatie niet zinvol is. Het is nooit bewezen dat griep vaccinatie echt werkt, zo zegt hij. Hij roept zelfs … Continue reading → http://palmitoylethanolamide4pain.wordpress.com/2012/10/28/geen-griep-va...

ALS Liga
Re: Normast in Italie

PEA (PeaPure, Normast) onder de tong: een jumpstart
PEA (PeaPure, Normast) onder de tong: een jumpstart
Het toedienen van pijnstillers en geneesmiddelen onder de tong is wat lastig. Maar het heeft wel grote voordelen. Als je bijvoorbeeld een nitrobaatje bij ernstige hartpijn door angina pectoris onder de tong laat smelten, neemt de hartpijn vaak meteen af. Dat komt omdat de werkzame stof direct in het bloed komt en bij angina pectoris dan de bloedvaten verwijdt, zodat het hart minder hoeft te pompen. Gevolg: snelle afname van pijn.

Bij veel geneesmiddelen is het slikken van pillen en capsules op zich het makkelijkst, maar we weten dat na inslikken de werkzame stoffen in de maag en darmen gedeeltelijk afgebroken worden, en gedeeltelijk ook in het bloed door de lever afgebroken worden.

Bij het laten smelten van een medicijn onder de tong, komt de werkzame stof direct in het bloed, en wordt het dus noch in de lever, noch in de maag en darmen afgebroken. Dat weten we zeker, omdat als je het niveau in het bloed meet van een middel dat je inslikt, en dat vergelijkt met een middel dat je onder de tong laat smelten, het bloedniveau (dat noemen we de bloedspiegel) bij het innemen onder de tong dan veel hoger is.

Een natuurlijke pijnstiller zoals palmitoylethanolamide (PEA), bekend onder de handelsnamen Normast en PeaPure (een supplement), kan ook gewoon ingeslikt worden, als een Normast tablet of als een PeaPure capsule. Maar het kan dus ook als poeder onder de tong gestrooid worden, en dan via het mondslijmvlies direct in het bloed komen. We horen steeds vaker van patienten dat ze dat het best vinden. Vandaar dit artikel.

Het onder de tong laten smelten van PEA is mogelijk via het poeder uit de PeaPure capsule, of via Normast poeder via de zogenaamde Normast sachets.

PEA poeder onder de tong: optimale pijnstilling
PEA is een lichaamseigen stof, die het lichaam op een biologische wijze in balans brengt bij stuaties van chronische pijn en chronische ontstekingen. De stof werkt dus geheel anders dan opiaten en stoffen zoals paracetamol en Brufen, die vrij direct de pijn blokkeren, maar aan het primaire proces van de balansverstoring niets doen.

Dat primaire gestoorde proces bij chronische pijn ligt namelijk voor een deel in een soort bindweefsel rond de zenuwen, die chronisch ontstoken zijn, het zogenaamde glia weefsel. Daarom spreken kenners tegenwoordig wel van gliopathsiche pijn. [1]

PEA brengt dat bindweefsel tot rust, maar heeft daar in het algemeen tijd voor nodig. Bij het innemen van het PEA poeder onder de tong zijn er een aantal patienten die, als ze het vergelijken met de capsules of tabletten, de indruk hebben dat dat nog beter is. Vandaar dit stuk.

Patientenvoorbeeld: Neuropathische pijn door CIAP, PeaPure poeder en PeaPure capsules
Mevrouw P v.d. K, 53 jaar, heeft al 6 jaar toenemende pijn aan de voeten. Branderig alsof ze op brandnetels staat en tevens is aanraken, zoals s'nachts in bed met de dekens over de voeten, ook pijnlijk. Ook het douchen is pijnlijk als de waterstraal op de voeten komt.

Ze had al alle bekende pijnstllers gebruikt, zoals Lyrica en amitriptyline, maar werd er steeds enorm suf van. Dat soort pijnstillers wilde ze niet meer.

Begonnen met PeaPure drie maal daags 400 mg onder de tong. PeaPure uit de capsule geschud op een lepel en dan onder de tong gieten. Het daar laten smelten en niet inslikken.

Ik zag haar na 9 dagen poeders onder de tong weer op het spreekuur en ze jubelde: dit is een wonder middel. De pijn ernst was meer dan de helft afgenomen.

Twee weken later kwam ze weer op het spreekuur en was minder uitgelaten. De pijn was nog wel minder, maar een wonder middel was het niet meer. Na 12 dagen na het begin van de behandeling was de pijn weer toegenomen. Dat was dus 2 dagen na het overstappen op de capsules.

Ik raadde haar aan om weer de PeaPure onder de tong te gaan nemen. De keer daarop, na 14 dagen had ze dat gedaan en was de pijn weer duidelijk verder afgenomen.

Ook andere patienten melden dit soms. Vooral patienten die de ernstige aandoening ALS hebben zweren bij de poeders. [2]

Na het innemen van de poeders merken ze dan duidelijker positieve resultaten, zoals minder spierverslapping en makkelijker kunnen ademen, dan na de tabletten of capsules.

De keuze: Normast poeders of PeaPure poeders?
In onze kliniek hebben we veel gewerkt met Normast poeders, en velen hadden daar baat bij. Inmiddels zijn er een aantal patienten die de poeders met elkaar vergelijken kunnen, en we horen vrijwel steeds dat de patienten de PeaPure poeders prettiger vinden omdat:

1. De Normast poeders aangezoet zijn met sorbitol, en sommige patienten krijgen diarree door sorbitol. [3] [4] [5] [6]

2. De zoetigheid van de sorbitol0aangezoete Normast poeders trekt veel slijm aan in de mond, zodat niet doorslikken vrijwel onmogelijk is.

3. De PeaPure poeders zijn smaak neutraalm en trekken geen zoet speeksel aan.

Het nadeel van de PeaPure poeders is dat je een capsule moet openmaken en het poeder op een lepel strooien en dan onder de tong. Ondanks dat de producent van Russel Science spciale makkelijk te openen (vegetarische) capsules heeft gemaakt, is dat soms toch een klein nadeel.

Het merendeel van de patienten echter meent dat de PeaPure poeders het voordeel hebben dat die poeders geen zoet slijm aantrekken in de mond en dat de PeaPure poeders geen sorbitol bevatten.

November 2012, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink

Normast: http://www.neuropathie.nu/supplementen/normast-en-peapure-palmitoylethan...
PeaPure: http://www.neuropathie.nu/supplementen/normast-hoe-het-te-gebruiken.html...
CIAP: http://www.neuropathie.nu/overige/chronische-idiopathische-axonale-polyn...
Lyrica: http://www.neuropathie.nu/medicatie/yrica-pregabaline-bij-neuropathische...

Referenties
[1]: Ohara PT, Vit JP, Bhargava A, Romero M, Sundberg C, Charles AC, Jasmin L. | Gliopathic pain: when satellite glial cells go bad. | Neuroscientist. | 2009 Oct;15(5):450-63. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826169[/url]

[2]: Clemente S. | Amyotrophic lateral sclerosis treatment with micronized palmitoylethanolamide: A case report. | CNS Neurol Disord Drug Targets. | 2012 Sep 17. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22998138[/url]

[3]: Gould M, Sellin JH. | Diabetic diarrhea. | Curr Gastroenterol Rep. | 2009 Oct;11(5):354-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19765362[/url]

[4]: Saussele T. | [Diarrhea. Diarrhea and loss of weight from use of chewing gum]. | Med Monatsschr Pharm. | 2008 Apr;31(4):158. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18497257[/url]

[5]: Bauditz J, Norman K, Biering H, Lochs H, Pirlich M. | Severe weight loss caused by chewing gum. | BMJ. | 2008 Jan 12;336(7635):96-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18187727[/url]

[6]: Fernández-Bañares F, Esteve M, Viver JM. | Fructose-sorbitol malabsorption. | Curr Gastroenterol Rep. | 2009 Oct;11(5):368-74. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19765364[/url]

Login of registreer om te kunnen reageren