Onderzoek Communicatie Hulpmiddelen

1 bericht / 0 nieuw
Chrys
Onderzoek Communicatie Hulpmiddelen

Hallo allemaal,

Ik ben Chrystel en ik ben een vierdejaars logopediestudent. Dit half jaar ben ik druk bezig met mijn afstudeerproject en vanaf februari ga ik stage lopen tot juni. Graag wil ik later gaan werken met volwassenen in bijvoorbeeld een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Na 2 stages weet ik dat daar mijn passie ligt.

Dit is de eerste keer dat ik me op een forum heb aangemeld. Ik heb me aangemeld met een reden. Alvast mijn excuses als mijn bericht wat brutaal over kan komen.

Het afstudeeronderzoek waar ik aan werk, is een deelstudie van een grootschalig onderzoek gericht op vernieuwingen en/of verbeteringen van testen/onderzoeken, onderwijs-, trainings-, en therapieprogramma's op het gebied van taalverwerving en communicatieve vaardigheden.

Mijn deelonderzoek is gericht op ALS en het gebruik van een communicatie ondersteunend hulpmiddel (=COH). Ik onderzoek waarom mensen juist wel of juist niet een COH willen gebruiken. Ik onderzoek het door middel van een anonieme vragenlijst.

Door mijn onderzoek kunnen professionals inzicht in eventuele redenen waardoor personen wel of niet een COH in willen inzetten ter bevordering van de communicatie. De nieuwe kennis kan een basis vormen voor adviezen gericht aan de patiënten over de soorten COH en de eventuele mogelijkheden en beperkingen hiervan. Daarnaast kan het een basis vormen voor specifieke en gerichte begeleiding tijdens het selecteren, aanschaffen en het in gebruik nemen van het passende COH.

Deze vragenlijst moet nog beoordeeld worden door meerdere personen.

Mijn vraag is of iemand mij wil helpen door de vragenlijst te beoordelen. Ik ben op zoek naar drie personen (minimaal één persoon met een COH en minimaal één persoon zonder een COH. Ik heb 1 maand geleden contact opgenomen met de ALSstichting en het ALScentrum. Helaas heb ik geen antwoord ontvangen.

Ik waardeer het enorm als u wilt overwegen deel te nemen aan het onderzoek en nogmaals mijn excuus als dit niet de bedoeling is om in dit forumgesprek deze vraag te stellen.

Graag zou ik mijn e-mailadres geven maar ik weet niet of dit mag op een forum dus wacht ik het even af. Ik heb meer informatie voor eventuele mensen die mij willen helpen en deel deze informatie graag. Ik bedank u voor lezen van dit bericht en ik kijk uit naar alle reacties.

Met groet,

Chrystel