Deelnemers focusgesprek gezocht

1 bericht / 0 nieuw
YalenkaMarien
Deelnemers focusgesprek gezocht

Beste,

Wij zouden u graag uitnodigen deel te nemen aan een workshop binnen het kader van het serenade project dat uitgevoerd wordt in opdracht van het VAPH en het ministerie van Welzijn. Het project heeft tot doel het beleid inzake het adviseren en het verstrekken van hulpmiddelen in kaart te brengen en te evalueren. Daarbij is er specifieke aandacht voor de Vli-databank en het potentieel voor hergebruik van hulpmiddelen. Door het onderzoek zullen inzichten verkregen worden van alle betrokkenen doorheen de volledige cyclus bij het verstrekken van hulpmiddelen, van adviesverlening tot afdanking en hergebruik. Op basis van de resultaten kan het huidige beleid beter afgestemd op de noden van de gebruikers en alle betrokken partijen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, Modem, Jabbla, Centrum voor het Zorgtechnologie en het Zorgbedrijf Antwerpen.

In dit onderzoek wordt er focus gelegd op elektronische hulpmiddelen voor mensen met een communicatieve beperking. Het onderzoek spitst zich toe op twee verschillende doelgroepen. De eerste doelgroep zijn ouders van kinderen met een verkregen of aangeboren communicatieve beperking. Volwassenen ouder dan 50 jaar met een verkregen communicatie beperking en hun caregivers vormen de tweede doelgroep. Personen met ALS en hun partners/verzorgers komen hiervoor dus in aanmerking.

Om een duidelijk inzicht te verwerven in de noden van gebruikers, experten, adviseurs, fabrikanten en andere betrokkenen worden er twee workshops georganiseerd in Wilrijk (adres vindt u in de bijlage).

De eerste workshop wordt georganiseerd met gebruikers en/of de verzorgers van de personen met een beperking. Er zouden minimum 4 mensen uit elke doelgroep nodig zijn om een goed resultaat te kunnen bereiken. Op basis van de visie, verwachtingen en noden van de gebruikers kunnen we verbeteropties voorstellen voor het hulpmiddelenbeleid en de ondersteuning ervan in de toekomst. Voor de tweede workshop nodigen we therapeuten, producenten en vertegenwoordigers van de overheid uit voor een workshop waarbij de resultaten van de workshop met de gebruikers de leidraad zal zijn. De resultaten van deze workshops moeten resulteren in inzichten die niet alleen de patiënten ten goede komen, maar ook een meerwaarde kan zijn voor de therapeuten en fabrikanten.

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor alle personen die passen binnen een van de twee doelgroepen: ouders van kinderen met een verkregen of aangeboren communicatieve beperking of volwassenen ouder dan 50 jaar met een verkregen communicatie beperking of de caregiver van deze persoon. Indien u graag wenst deel te nemen aan dit onderzoek gelieve dan een mailtje te sturen naar onderstaande e-mailadressen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft gelieve niet te aarzelen om contact op te nemen.
Met vriendelijke groeten,

Vanessa Marschik (0032 470 58 22 12 of vanessa.marschik@student.uantwerpen.be)
Yalenka Mariën (0032 472 83 62 12 of yalenka.marien@student.uantwerpen.be)