Eindwerk over kwaliteit van leven bij sondevoeding

1 bericht / 0 nieuw
Annelien Gadeyne
Eindwerk over kwaliteit van leven bij sondevoeding

Beste,

Wij zijn twee derdejaarsstudenten Logopedie van de Katholieke Hogeschool Vives te Brugge.

Voor onze bachelorproef willen wij de levenskwaliteit nagaan bij personen die voor tenminste één maand hoofdzakelijk via sondevoeding (gastrostomiesonde / nasogastrische sonde) gevoed worden. We willen nagaan welke invloed de sondevoeding uitoefent op het dagelijks leven van de persoon.

Op basis van de verkregen informatie, zal in de toekomst een vragenlijst ontwikkeld worden die personen kan helpen om te communiceren over de impact die de sondevoeding op hun levenskwaliteit uitoefent.

Specifiek zijn we op zoek naar 20 patiënten en 20 familieleden. Aangezien de persoon zelf en zijn familielid/naaste het best weten welke mogelijke problemen, ongemakken, voordelen, … sondevoeding met zich meebrengt, willen wij hen graag betrekken in het ontwikkelen van deze vragenlijst. Meer nog, de persoon en zijn familielid staan centraal in het tot stand komen van die vragenlijst.

We zouden dan ook graag patiënten en hun familieleden/naasten interviewen. Elk interview zal ongeveer een 30-tal minuten tot 1 uur duren. Mochten we merken dat hij/zij vermoeid wordt, zullen we het interview afbreken en eventueel later verder zetten indien men dit wenst. Aangezien wij met twee zijn, zal er telkens zowel een observator als een interviewer aanwezig zijn.
Indien u dit wenst, kan ook onze promotor deelnemen aan het interview.
Ook de groep van mensen die niet goed kunnen communiceren, willen wij zeker niet uitsluiten. Indien iemand begripsproblemen zou vertonen, zullen wij de boodschap vereenvoudigen.

Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de Medische Ethische Commissie, nl. door de Commissie van Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren (GSM Ingeborg Simpelaere: 0472/450678; Jolien Lammertijn: 0494/451054 ; GSM Annelien Gadeyne: 0474/66 91 40).

Voor verdere inrormatie kunt u ons ook altijd per mail contacteren via volgende e-mailadressen:
annelien.gadeyne@student.vives.be
jolien.lammertijn@student.vives.be

Indien u dit wenst kan het informed consent per mail verstuurd worden (het volledige onderzoek wordt daar besproken).

We hopen dan ook ten zeerste dat u wil meewerken aan dit onderzoek zodat iedereen (de persoon zelf en zijn familielid/naaste) de kans krijgt om zijn ervaringen, … met betrekking tot sondevoeding te delen en aldus zijn eigen inbreng kan doen in het tot stand komen van deze vragenlijst.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten

Jolien Lammertijn en Annelien Gadeyne
Studentes 3de jaar Logopedie
Interne promotor I. Simpelaere
Katholieke Hogeschool Vives, Brugge
Departement Gezondheidszorg