de ziekte bekender maken bij mensen

1 bericht / 0 nieuw
CheyennaL
de ziekte bekender maken bij mensen

ik wil graag door mijn profielwerkstuk de ziekte wat bekender maken bij de mensen. Door ze ook te vertellen hoe de ervaringen zijn, heb ik een vragenlijst gemaakt. Voor mijn profielwerkstuk wil ik graag onderzoeken wat voor een invloed ALS heeft op uw dagelijks leven. Daarom vraag ik U een vragenlijst in te vullen van 14 vragen over de invloed van ALS op uw dagelijks leven. Deze vragenlijst bevat alleen maar gesloten vragen maar ik vraag u om ze zo eerlijk mogelijk in te vullen. De tijd die u hiervoor nodig heeft is hooguit 6 tot 8 minuten. de gegeven antwoorden zijn en blijven anoniem. stuur uw antwoorden naar cheyennalacroix@kpnmail.nl

Hoe oud was u toen ALS bij u werd geconstateerd?
….. jaar
Hoelang geleden is dit voor u?
…………………………………………………………………………………………………
Na aanleiding van welke symptomen ben u naar de dokter gegaan?
Krampen
Onwillekeurige bewegingen
Minder grip in handen en armen
Spraakverstoornis
Anders, namelijk
Dacht u met deze symptomen aan een spierziekte?
Ja
Nee
Wat voor een werk deed u voordat ALS werd vastgesteld?
Praktisch werk, zoals ……………………………………………………………..
Kantoorwerk, zoals ……………………………………………………………….
Anders, namelijk…………………………………………………………………...
Bent u na de vaststelling van ALS in staat geweest om dit werk te blijven doen?
Ja, en nu nog steeds? Ja of nee?
Nee, vanwege ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Heeft u voor de diagnose ALS veel aan sport gedaan?
Ja
Nee
Sport u nog steeds? Zo ja, welke sport doet u?
Ja, namelijk……………………………………………
Nee, het is niet meer mogelijk om te sporten.
Beoefent u nog steeds dezelfde sport als voorheen?
Ja
Nee, ik doe nu een andere sport, namelijk……………………………………….
Gebruikt u hulpmiddelen ter ondersteuning?
Ja, ik maak gebruik van ……………………………………………………………
Nee, ik kan nog alles zelf
Extra opmerkingen,……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wat kunt u zelf nog doen met betrekking tot het lichamelijk verzorgen?
Ik ben helemaal in staat om mezelf te wassen
Ik ben redelijk zelfstandig, maar heb voor kleine zaken hulp nodig
Ik heb hulp nodig van mijn partner of van thuiszorg/ verpleging
Krijgt u hulp van thuiszorg en/of verpleging?
Ja, dagelijks
Ja, maar niet dagelijks
Nee, helemaal niet
Kunt u nog dingen doen in het huishouden?
Ja, ik kan nog alles doen
Ja, ik kan nog een aantal dingen zoals…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nee, dat kan ik allemaal niet meer
Kunt u nog zelfstandig eten en drinken?
Prima
Redelijk
Nee, ik heb hier een hulpmiddel voor zoals ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Ik dank u voor het invullen van de vragenlijst voor mijn onderzoek.
graag uw antwoorden in een reactie typen. ik hoop dat u mij wilt helpen!!

CheyennaL