Interview thesis

1 bericht / 0 nieuw
Ann-Sophie_Master
Interview thesis

Beste meneer/mevrouw,

Ik ben masterstudente Gender & Diversiteit en maak dit jaar een masterproef met als titel 'ervaringen van mensen met een fysieke beperking in organisaties' (promotor: Prof. Dr. Koen Van Laer, SEIN - Uhasselt). Het doel van deze masterproef is een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van mensen met een fysieke beperking in de werkomgeving, waarbij specifieke aandacht geschonken wordt aan de rol van de fysieke werkomgeving en toegankelijkheid. Aan dit laatste onderwerp wordt immers nog te weinig aandacht besteed in het kader van de tewerkstellingskansen van mensen met een handicap. Om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp wil ik ongeveer 15 mensen interviewen over hun ervaringen op het werk en over ervaringen met de fysieke werkomgeving en rond toegankelijkheid op het werk. Specifiek zou ik mensen willen interviewen die reeds een aantal jaar werkervaring hebben en een fysieke beperking hebben. Omdat ALS een ziekte is die te maken krijgt met ernstige fysieke beperkingen, ben ik ook geïnteresseerd om hun visie en verhaal te horen.
Het interview zou ongeveer een uur duren en zal volledig vertrouwelijk en volgens academische standaarden verwerkt worden.

Indien u nog vragen heeft mag u mij of mijn promotor
(koen.vanlaer@uhasselt.be) steeds contacteren.
Ik dank u alvast voor uw bereidwilligheid.

Met vriendelijke groeten,
Baeken Ann-Sophie
AnnSophie.Baeken@UGent.be