ondersteuningsbehoefte bij personen met een chronische ziekt

1 bericht / 0 nieuw
Eva VdG
ondersteuningsbehoefte bij personen met een chronische ziekt

Heb je zelf een ALS? Heb je als gevolg van deze stoornis ondersteuning van andere personen nodig? Of misschien ondersteun je zelf iemand in het dagelijks leven die gediagnosticeerd is met ALS? Dan is het HIVA in jouw ervaringen geïnteresseerd.

Het HIVA-onderzoeksinstituut van de KU Leuven en de ULB, doen namelijk een onderzoek naar de ontwikkeling van een instrument voor de evaluatie van de ondersteuningsbehoeften in handicapsituaties in het kader van de integratietegemoetkoming.

Waarom?
Omdat de schaal die nu gebruikt wordt niet meer aangepast is aan de huidige inzichten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap. De onderzoekers willen dat de schaal die ze zullen opstellen ook echt de ondersteuningsnoden van personen met een handicap, chronische ziekte of psychiatrische stoornis zal weerspiegelen. Daarom voorzien ze in een aantal focusgroepen met deze personen en hun ondersteuners.
Wat?
Een focusgroep is een gesprek tussen een groep mensen die onder leiding van een moderator ervaringen uitwisselen rond een bepaald thema. Voor deze focusgroepen is dat het thema: 'de ondersteuning die ingezet kan worden om de participatie van personen met een handicap aan de samenleving te bevorderen'. Elke focusgroep brengt 10 tot maximaal 15 personen samen om dit thema te bespreken. Het is de bedoeling dat alle deelnemers, ook de meest verlegen personen, hun ervaringen kunnen delen. De vertrouwelijkheid van het gesprek wordt gegarandeerd, zodat iedereen zich vrij en op zijn gemak voelt. Er wordt een aparte focusgroep georganiseerd voor mensen die een persoon met een handicap ondersteunen. Deelnemers zijn natuurlijk vrij om hun medewerking stop te zetten op elk moment.

Wanneer? Eind maart en in de loop van april 2015 (in overleg met de deelnemers), dit kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend zijn, afhankelijk van de voorkeuren van de deelnemers.

Waar? In Leuven op het HIVA (Parkstraat 47)

Hoe kan ik inschrijven? Via deze link:www.hiva.be/lime/ondersteuningsnoden of via e-mail of telefoon bij de onderzoekster: Eva Vande Gaer (Ph.d.), senior onderzoeker HIVA-KU Leuven, 016/ 32 31 39, eva.vandegaer@kuleuven.be. Er is geen vergoeding voorzien.