CRISPR om DNA te repareren

4 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
Bart Q
CRISPR om DNA te repareren

In 2015 kwam een techniek in het nieuws (stond onder andere in Het Parool van zaterdag 2 januari 2016, pagina 41, onder Wetenschap) waarmee met het eiwit CRISPR-Cas9 het menselijk DNA gericht kon worden aangepast. Misschien is het een media-hype, maar de filmpjes die ik zag op youtube, etc. ( https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8 en https://www.youtube.com/watch?v=TdBAHexVYzc en http://gizmodo.com/everything-you-need- ... 1702114381) zagen er veelbelovend uit. Één van de onderzoekers gaat er van uit dat deze techniek binnen 10 jaar bij de mens kan worden toegepast. Een specifiek gen zou met deze techniek uitgeschakeld of gewijzigd kunnen worden. In dat geval zou dan ook een ALS variant waarbij het gen C9orf72 is gemuteerd, gewijzigd kunnen worden in een ongevaarlijke gen code.

Artikel Parool:

'Genkniptechniek doorbraak van 2015'
Vakblad Science heeft de crispr-techniek uitgeroepen tot doorbraak van het jaar 2015. Met deze techniek kunnen wetenschappers genetisch materiaal efficiënt bewerken door stukjes DNA te vervangen door andere stukjes. Volgens Science maakt crispr vrijwel elke vorm van genetische manipulatie mogelijk.

ALS Liga
Re: CRISPR om DNA te repareren

Wat hierrond in België gebeurd vind je in het onderzoek van Philip Van Damme: 
"Een tweede soort controle zijn genetisch gecorrigeerde cellen van patiënten met een gekende erfelijke oorzaak. In de cellijnen van patiënten met een mutatie in het SOD1, TARDBP, FUS of C9orf72 gen zal de oorzakelijke mutatie verwijderd worden aan de hand van CRISPR/Cas9 technologie. Een vergelijkende studie met de genetisch gecorrigeerde cellen (men spreekt van isogene controles) zijn van grote waarde, omdat enkel de ziekteverwekkende mutatie verschillend is tussen de patiënten cellijn en de controle, terwijl de rest van het genoom identiek is. Dit laat dus toe om heel specifiek het effect van de ziekteverwekkende mutatie te bestuderen." 

Het volledige artikel vind je op: http://is.gd/ProjectGPS

Bart Q
Re: CRISPR om DNA te repareren

Bedankt voor de informatie over dit indrukwekkend onderzoek. Kan eenzelfde techniek ook bij volwassen patiënten worden toegepast (dus geen celkweek)?

ALS Liga
Re: CRISPR om DNA te repareren

Uw vraag is terecht en zeer actueel. 
ALS prof Robberecht en prof Van Den Bosch hebben net de toewijzing van een gedeeld eredoctoraat voorgedragen en bekomen voor Prof Charpentier en Prof Doudna. 

Ziehier de mening van Prof. Van Den Bosch en Robberecht: 

"Professoren Charpentier en Doudna hebben een revolutionaire techniek ontdekt die ons toelaat om betere in vitro and in vivo modellen te ontwikkelen alsook om in het labo genetische screenings uit te voeren die een paar jaar geleden gewoon ondenkbaar waren. Bijgevolg moet je hun ontdekking in de eerste plaats zien als de ontwikkeling van een techniek die wij (maar ook de rest van de onderzoekswereld) kunnen gebruiken in ons dagdagelijks onderzoek. Het belang hiervan is moeilijk te overschatten. Deze techniek kan ook rechtstreeks therapeutische toepassingen hebben maar het is vandaag totaal niet duidelijk hoe ver men hiermee kan/wil gaan. Professoren Doudna en Charpentier waren overigens mee van de eersten om op te roepen tot voorzichtigheid wat dit betreft."

Login of registreer om te kunnen reageren