Uitnodiging tot co-creation van een Universal design product.

1 bericht / 0 nieuw
RuthS 5
Uitnodiging tot co-creation van een Universal design product.

Ontwikkelen van een Universal design product doormiddel van co-creatie.

In het kader van projectstage in het UD Woonlabo te Hasselt vanuit de opleiding  ergotherapie te PXL Hasselt wensen wij, Steffi Vanherf en Ruth Schols, een product te ontwikkelen volgens de Universal Design methodiek. Belangrijk is dat dit product in co-creatie wordt ontwikkeld, hiervoor dienen wij zo nauw mogelijk samen te werken met verscheidene doelgroepen.

Universal Design staat voor integraal en inclusief ontwerpen voor iedereen. Hierbij ligt de klemtoon in eerste instantie op gebouwde omgevingen, inrichtingen en gebruiksvoorwerpen die rekening houden met de huidige diversiteit van gebruikers. Er wordt ook rekening gehouden met de toekomstige behoefte van personen op vlak van levenscyclus, en tijdelijke en permanente aandoeningen.

Om te voldoen aan Universal Design is het voordelig om een focusgroep samen te stellen met deelnemers met verscheidene achtergronden en beperkingen. Het product dat wij wensen te ontwikkelen ontstaat vanuit de noden van deze personen, waardoor hun inbreng van groot belang is. 

Concreet zal de focusgroep vijf keer samenkomen op de locatie van onze stageplaats, het UD Woonlabo. In deze bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar oplossingen voor een concreet probleem. Dit doen we door verschillende brainstormsessies te initiëren, waarna we gaan focussen op het maken van een nieuw product of het aanpassen van een bestaand product. Wij hopen zo met de stem van de doelgroepen een prototype te ontwikkelen en dit in een latere fase te testen en te verbeteren en dit alles in nauwe samenwerking met de doelgroepen.

De ontwikkeling van een product doorloopt verscheidene fases. Ten eerste een uitdaging, dit is het ontwikkelen van een prototypen a.d.h.v. de methodiek van Universal Design. Vervolgens de ontdekking van het huidige aanbod en mogelijke partners. Samen met jullie willen we verder op ontdekking gaan en samen te brainstormen. De volgende stap is het verwerken van de gewonnen informatie om deze om te zetten naar een mogelijk prototype. Het prototype wensen we te ontwikkelen en te testen in de periode maart – mei 2018. In de testfase krijgen jullie de mogelijkheid het prototype te testen en bij te werken .Tenslotte evalueren we alle informatie om het ontstaansproces van het prototype te weergeven.

De eerste focusgroep zal doorgaan in de week van 4/12-08/12 2017, in de namiddag. De effectieve datum volgt zo snel mogelijk. Tijdens de sessie gaan we dan focussen op het inventariseren van noden en het brainstormen rond een mogelijk product waar nood aan is uit de verscheidene doelgroepen.. Alle focusgroepen gaan door in het UD Woonlabo, Guffenslaan 39 te Hasselt.

Inschrijvingen en meer informatie: Ruth.Schols@student.pxl.be

Met vriendelijke groeten

Ruth Schols en Steffi Vanherf
Studenten 3de jaar Ergotherapie PXL
Stagiairs UD Woonlabo