Mangomoment

1 bericht / 0 nieuw
ALS Liga
Mangomoment

“Een zorgverlener die met een klein gebaar of onverwachte attentie een moment van grote waarde creëert voor een patiënt” … dat is een Mangomoment​.

Mangomomenten zijn dus de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en/of zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten, zijn niet ziekte specifiek en vergen geen of weinig tijd, middelen of energie.

Deel jouw mangomoment op https://mangomoment.be