Mondmaskers

FFP2De ALS Liga heeft dankzij een initiatief van de Stad Leuven en MAAKbar een partij herbruikbare stoffen mondmaskers ter beschikking. Daarnaast schonk ook PROMECO NV gratis een pakket chirurgische en FFp2 maskers. Daar we de bescherming van de ALS patiënten in deze coronatijden extra hoog in het vaandel dragen willen we deze graag gratis aanbieden aan ALS patiënten die in hun thuissituatie ondersteund worden door hun mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners.

Bent u ALS-patiënt in de thuissituatie en heeft u nood aan een aantal herbruikbare mondmaskers, laat het ons dan weten via email info@ALS.be en naar welk adres deze per post mogen opgestuurd worden.

Hoe moeten de mondmaskers gebruikt worden?
Doe het mondmasker als volgt aan:
● Bedek neus, mond en kin goed met het masker.
● Bevestig lintjes in het midden van het hoofd en aan de nek, of rekkers achter de oren.
● Knijp, indien aanwezig, het metalen stukje ter hoogte van de neus dicht.
● Ontsmet uw handen als u een masker hergebruikt.

Alhoewel het masker normaal gezien voor eenmalig gebruik is bestemd, mag het, in de huidige omstandigheden worden gebruikt onder volgende uitzonderlijke voorwaarden:
● gedurende 8 uren, ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan, mag dus met dat doel bijgehouden worden (gedragen rond de hals) maar nooit in de zak;
● mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bv. in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak);
● mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden;
● moet onmiddellijk verwijderd worden zodra er zichtbare vlekken op zijn.

Coronavirus

Wij hebben besloten om preventieve maatregelen te treffen. Voor ieders veiligheid willen wij geen risico’s nemen. Met het zicht op de bescherming van de levenskwaliteit van onze patiënten, mantelzorgers, verpleegkundigen en om de thuissituatie niet in het gedrang te brengen, vragen wij om afspraken op ons secretariaat tot nader order te vermijden. Wij blijven uiteraard telefonisch en per email bereikbaar voor al jullie vragen! Neem zelf ook de nodige voorzorgen. 

Hoe beschermen we pALS in de thuissituatie tegen het coronavirus?

Hoe beschermen we de pALS in de thuissituatie? De zorgnood is vaak heel groot. Ze zijn een zeer kwetsbare groep. Ze worden ondersteund door verschillende zorgverleners aan huis (verpleegkundigen, zorgkundigen van een thuiszorgdienst, kinesisten, logopedisten, …) wat het risico op een besmetting met het coronavirus verhoogt. Dit zorgt voor extra stress en bezorgdheid bij de directe mantelzorgers en familie. 

Let er op dat iedereen telkens de handen wast met warm water en zeep. 
Hou 1,5 meter afstand als het kan. 
Snuit uw neus in een papieren zakdoek die u meteen wegwerpt in een gesloten vuilbak. 
Hoest of nies in uw elleboog.

De ALS Liga begrijpt deze bezorgdheid, die ook terecht is. Hoe meer contacten met verschillende personen, hoe groter het risico dat men het virus kan krijgen. We willen evenwel meegeven dat ieder die langskomt de nodige preventieve maatregelen moet treffen. Belangrijk hierbij is evenwel dat de zorglast voor de directe mantelzorgers en familie ten allen tijde gevrijwaard blijft. Ook voor hen is zorg belangrijk.

Kortom, volg de richtlijnen over hygiëne goed op, tracht de niet-dringende zorgondersteuning voorlopig even uit te stellen en spreek de eventuele bezorgdheden uit. Maak duidelijke en goede afspraken met assistenten en verzorgenden.

TIP 1: ORGANISEER DE THUISZORG
Spreek met de thuiszorg af om het team zo klein mogelijk te houden om het aantal mensen waarmee contact is te beperken.

TIP 2: WAT ALS U NAAR HET ZIEKENHUIS MOET?
Informeer elke zorgverlener, ook op papier, dat u ALS-patiënt bent en dus verminderde longfunctie hebt.
Vermeld dat u geen zuurstof mag krijgen zonder ventilatie omdat uw CO2 verhoogd is.
Neem uw eigen beademingstoestel ( als u dat heeft ) mee naar het ziekenhuis en het contactnummer bij vragen hierover.

We herinneren u ook aan de algemene richtlijnen voor zorgprofessionals van het Agentschap Zorg & Gezondheid op https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals om besmettingen te voorkomen, en aan de aanbevelingen van Sciensano op https://covid-19.sciensano.be.

Bent u op zoek naar meer informatie over corona en de maatregelen?
www.info-coronavirus.be: website van de federale overheid met algemene informatie over het coronavirus en de maatregelen die gelden in België of 0800 14 689
 

Share