Coronavirus

De druk rond het coronavirus neemt toe. Wij hebben daarom besloten om preventieve maatregelen te treffen. Hoewel er binnen het team van de ALS Liga nog geen besmettingen bekend zijn, willen wij voor ieders veiligheid geen risico’s nemen. Met het zicht op de bescherming van de levenskwaliteit van onze patiënten, mantelzorgers, verpleegkundigen en om de thuissituatie niet in het gedrang te brengen, vragen wij om afspraken op ons secretariaat tot nader order te vermijden. Wij blijven uiteraard telefonisch en per email bereikbaar voor al jullie vragen! Neem zelf ook de nodige voorzorgen. 

Persbericht: Maatregelen omtrent Corona-virus ter bescherming van ALS-patiënten

Hoe beschermen we pALS in de thuissituatie tegen het coronavirus?

Hoe beschermen we de pALS in de thuissituatie? De zorgnood is vaak heel groot. Ze zijn een zeer kwetsbare groep. Ze worden ondersteund door verschillende zorgverleners aan huis (verpleegkundigen, zorgkundigen van een thuiszorgdienst, kinesisten, logopedisten, …) wat het risico op een besmetting met het coronavirus verhoogt. Dit zorgt voor extra stress en bezorgdheid bij de directe mantelzorgers en familie. Let er op dat iedereen telkens de handen wast met warm water en zeep.

De ALS Liga begrijpt deze bezorgdheid, die ook terecht is. Hoe meer contacten met verschillende personen, hoe groter het risico dat men het virus kan krijgen. We willen evenwel meegeven dat ieder die langskomt de nodige preventieve maatregelen moet treffen. Belangrijk hierbij is evenwel dat de zorglast voor de directe mantelzorgers en familie ten allen tijde gevrijwaard blijft. Ook voor hen is zorg belangrijk.

Kortom, volg de richtlijnen over hygiëne goed op, tracht de niet-dringende zorgondersteuning voorlopig even uit te stellen en spreek de eventuele bezorgdheden uit. Maak duidelijke en goede afspraken met assistenten en verzorgenden.

TIP 1: ORGANISEER DE THUISZORG
Spreek met de thuiszorg af om het team zo klein mogelijk te houden om het aantal mensen waarmee contact is te beperken

TIP 2: WAT ALS U NAAR HET ZIEKENHUIS MOET?
Informeer elke zorgverlener, ook op papier, dat u ALS patient bent en dus verminderde longfunctie hebt.
Vermeld dat u geen zuurstof mag krijgen zonder ventilatie omdat uw CO2 verhoogd is.
Neem uw eigen beademingstoestel ( als u dat heeft ) mee naar het ziekenhuis en het contactnummer bij vragen hierover.

Richtlijnen rond COVID-19 voor mantelzorgers

Share