Experimenteel geneesmiddel beloftevol voor genetische vorm van ALS

07-05-2019

PHILADELPHIA – Een vroeg stadium van een therapie in onderzoeksfase voor amyotrofische laterale sclerose (ALS) suggereert dat mensen goed bestand zijn tegen het experimentele geneesmiddel. In explorerende resultaten was het experimentele geneesmiddel trouwens gekoppeld aan een mogelijk trager verloop bij mensen met een genetische vorm van de ziekte die wordt veroorzaakt door mutaties in een gen dat superoxide dismutase 1 (SOD1) wordt genoemd. De voorafgaande studie verscheen vandaag en zal worden voorgesteld op de 71ste Jaarlijkse Bijeenkomst van de American Academy of Neurology in Philadelphia, van 4 tot 10 mei 2019.

ALS is a progressieve neurodegeneratieve ziekte die de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg aantast. Mensen met ALS verliezen hun vermogen spierbewegingen aan te sturen en te controleren, wat vaak leidt tot verlamming en de dood. De gemiddelde overlevingsduur na de diagnose bedraagt twee tot vijf jaar. Zowat 10 procent van alle ALS-gevallen is genetisch en ongeveer een vijfde daarvan wordt veroorzaakt door SOD1-genmutaties.

"De behandeling die we onderzochten in deze studie, een antisense oligonucleotide die tofersen (BIIB067) wordt genoemd, richt zich op eiwit dat wordt aangemaakt door het gemuteerde gen en schakelt dat eiwit uit", zegt Timothy M. Miller, één van de auteurs van de studie, MD, PhD, verbonden aan de Washington University School of Medicine in St. Louis, Missouri, en lid van de American Academy of Neurology. "Dat gemuteerde eiwit is toxisch en leidt tot ALS door het beschadigen van de zenuwcellen die de bewegingen controleren. Ons onderzoek wilde de productie van dat eiwit remmen."

Bij deze component van de studie waren 50 mensen met ALS betrokken die een SOD1-genmutatie vertoonden. De deelnemers kregen vijf doses van ofwel 20, 40, 60 of 100 milligram van het experimentele geneesmiddel, ofwel placebo, via een lumbaalpunctie, of 'spinal tap', gedurende ongeveer 3 maanden. De researchers onderzochten de veiligheid, de dosering en de explorerende efficiëntie van het experimentele geneesmiddel.

De onderzoekers constateerden dat de 10 mensen die 100 mg van het experimentele geneesmiddel kregen een reductie van het SOD1-eiwit van 37 procent vertoonden in het spinale vocht vergeleken met 12 mensen die placebo toegediend kregen.

Miller, die van de American Academy of Neurology, de ALS Association en de American Brain Foundation de Sheila Essey Award 2018 voor ALS Research kreeg, zegt hierover: "Lagere concentraties van het eiwit in het spinale vocht suggereren dat er ook lagere concentraties moesten zijn in de hersenen en het ruggenmerg. Dergelijke reducties kunnen leiden tot het behoud van motorneuronen en een traag verloop van de ziekte, maar dit moet verder onderzocht worden."

De onderzoekers stelden ook vast dat zij die 100 mg kregen in vergelijking met diegenen die placebo kregen beter scoorden op metingen van de ademcapaciteit, de spierkracht en het functioneren bij het uitvoeren van activiteiten. Op de schaal die meet hoe goed mensen functioneren bij het uitvoeren van activiteiten, met 48 punten als de hoogst mogelijke score, kenden patiënten die 100 mg kregen een gemiddelde daling van 1,1 punten vergeleken met mensen die placebo kregen, die een gemiddelde daling van 5,3 punten vertoonden. Gezien de korte duur van de behandeling was het geobserveerde verschil tussen de 100 mg- en de placebogroep duidelijker bij patiënten met een sneller verloop van SOD1 ALS.

De meest gangbare neveneffecten waren mild tot matig. Daartoe behoorden hoofdpijn, pijn te wijten aan de procedure en het postlumbalepunctiesyndroom.

Tot de beperkingen van de studie behoren het kleine aantal deelnemers en het korte tijdsbestek. Er zijn meer studies nodig om na te gaan of het experimentele geneesmiddel werkt bij grotere groepen en gedurende langere tijd.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: EurekAlert!

Gelijkaardig onderzoek vind je ook op:

Tofersen, a SOD1 Antisense Oligonucleotide in Participants with ALS

Op basis van positieve fase 1-gegevens maakt Biogen gebruik van zijn optie bij Ionis om de onderzoeksfasebehandeling BIIB067 te ontwikkelen en te commercialiseren voor een subtype van familiale amyotrofische laterale sclerose (ALS)

Share