Geografische analyse van mortaliteit bij ALS en lozing van zware metalen in rivieren in Spanje

27-11-2018

De etiologie van ALS is nog steeds onbekend. Deze studie had de volgende doelstellingen:
(1) ALS-mortaliteit analyseren op verfijnd niveau; en (2) de associaties exploreren tussen ALS en zware metalen die in het Spaanse rivierenstelsel worden geloosd.

De sterfgevallen ten gevolge van ALS kwamen uit het Spaanse nationale mortaliteitsregister (2007–2016). Gestandaardiseerde mortaliteitsratio's (GMR's) voor ALS werden ingeschat op gemeentelijk niveau. Sites die hoeveelheden zware metalen loosden die hoger lagen dan de wettelijke drempels werden verkregen bij de gegevensbank van het Europees Register voor Vervuilingsproductie en -Transfer (2007–2015). De relatieve risico's voor niet-blootgestelde en blootgestelde gemeentes (uitgaande van een stroomafwaarts rivierdeel van 20 km) volgens het type van zware metalen werden geanalyseerd met behulp van een loglineair model. De GMR's waren significant hoger in de centrale en noordelijke gemeenten. De GMR's waren 1,14 (1,10–1,17) hoger in gebieden die waren blootgesteld aan zware metalen dan in niet-blootgestelde gebieden: 0,95 (0,92–0,96). Rekening houdend met de verschillende zware metalen, vonden we de volgende verhoogde ALS-overlijdensrisico's in blootgestelde gebieden: 20,9% hoger risico voor lood, 20,0% voor zink, 16,7% voor arsenicum, 15,7% voor chroom, 15,4% voor cadmium, 12,7% voor koper en 12,4% voor kwik. Deze studie levert associaties op tussen het ALS-overlijdensrisico en zware metalen in blootgestelde gemeenten. Verdere studies naar blootstelling aan zware metalen zijn nodig om tot een beter begrip te komen van ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: MDPI

Share