Goose speelt in The Flame ten voordele van ALS Liga