Groter risico op drukwonden bij ALS-patiënten; vrouwen en jonge patiënten extra kwetsbaar, zo zegt een studie

03-07-2018

Volgens een recente studie lopen patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) een verhoogd risico op drukwonden (DW). Uit de bevindingen blijkt dat dit risico vooral groot is bij vrouwen en jonge patiënten.

De studie is getiteld 'Risk of developing PrS in amyotrophic lateral sclerosis patients – a nationwide cohort study' (Het risico op DW bij ALS-patiënten - een landelijke cohortstudie) en werd gepubliceerd in het Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

DW, ook bekend als doorligwonden, zijn letsels aan de huid en het onderliggende weefsel die het gevolg zijn van aanhoudende druk. Tot de factoren die bijdragen aan de vorming van DW behoren de afname van weefselstijfheid en een gestoorde bloeddoorstroming in de haarvaten (capillairen).

Risicofactoren met betrekking tot cardiovasculaire ziektes zoals diabetes, hoge bloeddruk of ischemische hartziekten, verhogen mogelijk de kans dat de patiënt het bed moet houden en zo last krijgt van verhoogde druk op de huid.

Progressief motorisch onvermogen kan er uiteindelijk toe leiden dat ALS-patiënten bedlegerig worden. Met de huid geassocieerde complicaties kunnen op het vlak van de zorg en ook financieel een last vormen. Nochtans, zo schrijven de auteurs, richt ALS-onderzoek zich meestal voornamelijk op motorische en ademhalingsstoornissen.

Eerdere korte studies rapporteerden geen DW-vorming bij terminale ALS-patiënten, maar er is een tekort aan onderzoek met grotere groepen.

Te dien einde verrichtten wetenschappers in Taiwan een landelijke studie aan de hand van een databank van het Nationale Zorgsverzekeringssysteem van Taiwan om het verband te beoordelen tussen ALS en de ontwikkeling van DW, voor een 12 jaar durende opvolgingsperiode, van 1 januari 2000 tot 31 december 2011.

De databank bevat gegevens van meer dan 23 miljoen deelnemers en de onderzoekers verzamelden gegevens van 514 ALS-patiënten (van wie 323 mannen) en 2.056 controlegevallen.

De resultaten onthulden dat patiënten een groter risico liepen op DW dan controlegevallen, en dat vrouwen met ALS, en dan vooral diegenen die ouder waren dan 50, een veel hoger risico vertoonden dan mannen.

"Het feit dat chronische vrouwelijke patiënten minder secuur verzorgd worden door hun echtgenoten en de afname van de huiddikte na de menopauze zouden een verklaring kunnen vormen voor deze resultaten bij vrouwen", zo suggereren de auteurs.

De absolute incidentie van DW was hoger bij subjecten van 55 of ouder bij zowel de patiënten als de controlegevallen, terwijl jongere patiënten — van 20 tot 54 — een verminderde incidentie vertoonden van cardiovasculaire risicofactoren. Deze jongere patiënten liepen echter een hoger relatief risico op DW dan oudere mensen met ALS.

"De lage prevalentie van de relevante met DW geassocieerde vormen van comorbiditeit bij de jongere deelnemers maakt de effecten van ALS op de ontwikkeling van DW mogelijk significanter", aldus de onderzoekers.

De resultaten toonden ook aan dat een verhoogde graad van ernst van ALS het risico op DW vergrootte.

"Deze studie suggereert dat het noodzakelijk is effectievere vormen van management toe te passen ter preventie van DW bij ALS-patiënten, vooral bij vrouwen en jongere patiënten. Verdere exploraties zijn vereist om de ontdekkingen van dit onderzoek te verifiëren", zo besluiten de onderzoekers.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share