Health Canada keurt nieuw geneesmiddel goed voor de behandeling van patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS)

09-10-2018

Met het oog op de beperkte opties om de ziekte te behandelen, krijgt het geneesmiddel voorrang bij de beoordeling

OTTAWA, Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een slopende degeneratieve ziekte die de spieren geleidelijk verzwakt en ten slotte uitschakelt. Health Canada is er zich van bewust dat patiënten met ALS en hun families elk mogelijk geneesmiddel tot hun beschikking willen hebben.

Gezien de beperkte behandelingsopties voor patiënten met ALS, beoordeelde Health Canada het geneesmiddel edaravone met behulp van zijn prioritairebeoordelingsproces, waardoor Canadezen sneller de beschikking hebben over geneesmiddelen en apparatuur. Concreet werkte het departement zijn beoordeling af in 180 dagen, terwijl dat normaal 300 dagen duurt. Momenteel is edaravone goedgekeurd voor verkoop in Canada voor de behandeling van ALS.

Terwijl de prioritaire beoordeling aan de gang was, werkte Health Canada ook samen met de fabrikant van edaravone en het ALS-netwerk om het geneesmiddel beschikbaar te maken via het Special Access Programme (SAP, Specialetoegangsprogramma) van het departement. Health Canada zal verder blijven samenwerken met de fabrikant om de toegang tot edaravone te vergemakkelijken totdat het goedgekeurde geneesmiddel beschikbaar is op de Canadese markt, terugbetalingaanbevelingen zijn verstrekt door het Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH, Canadees Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidstechnologieën) en het Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS, Nationaal Instituut voor Uitmuntendheid op het vlak van Gezondheidszorg en Maatschappelijke Diensten), en beslissingen betreffende fondsen zijn genomen in het kader van openbare en private geneesmiddelenplannen.

Health Canada is toegewijd aan het verlenen van prioriteit aan de beoordeling van bepaalde geneesmiddelen als de behandelingsopties beperkt zijn.

Enkele weetjes

- ALS is een ziekte die de spieren geleidelijk verzwakt en ten slotte uitschakelt omdat de hersenen progressief hun vermogen verliezen om te communiceren met de spieren. Patiënten met ALS kunnen steeds moeilijker stappen, praten, slikken en ademen.
- Momenteel leven naar schatting 3.000 Canadezen met ALS. De meeste ALS-patiënten sterven binnen een paar jaar na de diagnose.
- Om de kans op potentieel uitstel van het op de markt brengen van edaravone te reduceren, startten het Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) en l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) alvast met een beoordeling van het geneesmiddel aangaande mogelijke terugbetaling via openbaar gesponsorde geneesmiddelenplannen, terwijl de beoordeling van Health Canada nog gaande was.
- Zoals het departement dat doet met alle geneesmiddelen die goedgekeurd zijn voor verkoop in Canada, zal Health Canada edaravone blijven opvolgen op het vlak van veiligheid en zo nodig ingrijpen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Health Canada

Share