Herhaalde intrathecale mesenchymale stamcellen voor amyotrofische laterale sclerose

11-10-2018

Abstract

Doel
De veiligheid en werkzaamheid testen van 2 herhaalde intrathecale injecties van autologe mesenchymale stamcellen (BM-MSCs), afgeleid van het beenmerg, in amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Methoden
Gedurende een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 2 studie (NCT01363401), werden 64 deelnemers met ALS willekeurig een behandeling toebedeeld (1:1), hetzij riluzole alleen (controle groep, n= 31) hetzij gecombineerd met 2 BM-MSC injecties (MSC groep, n= 33). De veiligheid werd beoordeeld op basis van het optreden van neveneffecten. Het primaire effectiviteitseindpunt van de studie was een verandering in de ‘Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale – Revised (ALSDRS-R)’ score tussen het begin van de studie en 4 en 6 maanden na injectie. Onderzoek van biomarkers in het cerebrospinale vocht en overleving op lange termijn behoren tot de analyse achteraf.

Resultaten
De veiligheidsbeoordeling vertoonde geen groepsgewijze verschillen met een afwezigheid van serieuze neveneffecten. De gemiddelde veranderingen in ALSFRS-R scores van het begin tot 4 en 6 maanden na injectie waren gedaald  in de MSC groep vergeleken met de controle groep (4 maanden: 2,98 CI= 1,23-5,54, p=0,003). De MSC groep vertoonde verlaagde pro inflammatoire en verhoogde anti inflammatoire cytokinen. In participanten die goed reageerden op de injecties, vertoonde transforming growth factor β1 een significant omgekeerde correlatie met monocyte chemoattractant protein-1. Er was geen significant verschil in overleving op lange termijn tussen de groepen aanwezig.

Interpretatie
Herhaalde intrathecale injecties van BM-MSCs vertoonde mogelijks een klinische voordeel dat gedurende 6 maanden standhoudt in ALS patiënten, zonder neveneffecten. Een waarschijnlijk actiemechanisme van BM-MSCs is het ondersteunen van de switch van pro- naar anti-inflammatoire condities. In de toekomst is een gerandomiseerde, dubbel blinde, grootschalige fase 3 klinische studie met bijkomstige BM-MSCs behandeling noodzakelijk om de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn te kunnen evalueren.

 

Vertaling: Eline

Bron: Wiley Online Library

Share