IMPACT ALS

Beste pALS,
Beste mantelzorger,

Het project IMPACT ALS vraagt je medewerking aan een bevraging om je ervaringen mee te nemen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en zorgdiensten voor ALS. Men verneemt graag hoe ALS van invloed is op je leven, over je bezorgdheden rond tot ALS en je voorkeuren voor behandeling.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30-45 minuten. Je voortgang wordt opgeslagen in het geval je de webpagina verlaat en met dezelfde browser weer opent.

Het project is een wetenschappelijk initiatief ondersteund door EUpALS, Europese ALS-onderzoekers en de industrie.

De resultaten van deze vragenlijst zijn bedoeld voor publicatie in wetenschappelijke vakbladen en andere kanalen. Informatie waaruit je identiteit zou kunnen worden afgeleid, wordt niet opgenomen.

De IMPACT ALS vragenlijst vind je hier

Share