MAGNET studie

← ga terug naar ALS-trials

Een multi-arm, adaptieve, groep sequentieel onderzoeksnetwerk voor personen getroffen door amyotrofische laterale sclerose, met als oogmerk de effectiviteit van behandelingen te onderzoeken. Het onderzoeksnetwerk wordt georganiseerd door TRICALS. De huidige studie-arm beoogt het effect van het geneesmiddel Lithium Carbonaat (Lithium) te vergelijken met een placebo.

Dit is een fase III, multi-arm, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie.

Lithium is een geneesmiddel dat momenteel goedgekeurd en geregistreerd is, ter behandeling van stemmingswisselingen. Lithium beïnvloedt echter meerdere biologische mechanismen die betrokken zijn bij amyotrofische laterale sclerose. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het middel, mogelijks, een remmend effect heeft bij patiënten getroffen door ALS met een variatie in het UNC13A gen.

Op basis van DNA onderzoek bepaalt de onderzoeker of u in aanmerking komt voor deelname aan deze studie. Alleen patiënten met een variatie in het UNC13A gen komen in aanmerking voor deelname. U heeft 2/3 kans om de werkzame stof te krijgen en 1/3 kans om een placebo te ontvangen.

Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via onderzoek@als.be.

Meer info over deze studie vindt u op de website, https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-000579-19/NL

Share