NeuroSense Therapeutics meldt positieve resultaten in Fase IIa klinische studie bij ALS en octrooiverlening in de VS voor PrimeC

08-03-2021

Het primaire eindpunt van de studie werd met succes behaald, en er werden voorlopige klinische signalen waargenomen die erop wijzen dat PrimeC een effectief therapeuticum zou kunnen zijn voor patiënten met ALS.

HERZLIYA, Israël, - NeuroSense Therapeutics, een biotechnologiebedrijf dat behandelingen ontwikkelt voor neurodegeneratieve ziekten zoals ALS, op basis van een nieuwe combinatie van geneesmiddelentherapie gericht op het vertragen of stoppen van de ziekteprogressie, kondigt de succesvolle voltooiing aan van haar eerste Fase IIa studie. De studie, NST002, had tot doel verschillende veiligheidseindpunten vast te stellen voor PrimeC, het eerste kandidaat-geneesmiddel van het bedrijf, bij 15 ALS-patiënten, gedurende een periode van 12 maanden. De studieresultaten toonden duidelijk aan dat het geneesmiddel zowel veilig als verdraagbaar was in de ALS patiëntenpopulatie.

Bovendien werden de eerste klinische signalen waargenomen, aangezien de algemene achteruitgang van de ziekte trager verliep dan verwacht in vergelijking met historische controles. De studie werd uitgevoerd in de ALS-kliniek van het Tel-Aviv Sourasky Medical Center (TASMC). De succesvolle voltooiing van deze studie effent het pad voor PrimeC om een toonaangevende kandidaat te worden in de strijd tegen een slopende ziekte zonder genezing en met zeer weinig, beperkte behandelingsmogelijkheden.

Van belang is dat alle patiënten die aan de studie deelnamen, ervoor gekozen hebben om door te gaan met een verlengingsstudie met PrimeC.

Alon Ben-Noon, NeuroSense's CEO verklaarde: "Deze studieresultaten bieden een belangrijke validatie van onze farmaceutische pijplijn en in het bijzonder PrimeC. We zijn zeer tevreden met de resultaten van de studie en plannen momenteel een robuuste pivotale studie om de werkzaamheid van PrimeC te bevestigen in een dubbelblinde placebogecontroleerde studie met fijn afgestemde doses en een unieke verbeterde formulering, die het synergetische effect tussen de verbindingen van ons combinatiemedicijn PrimeC maximaliseert."

Prof. Vivian Drory, hoofd van de ALS-kliniek in het TASMC en hoofdonderzoeker van de NST002-studie, verklaarde: "We zijn enthousiast over de potentiële werkzaamheid van het geneesmiddel, ondanks de beperkte omvang van de onderzoekspopulatie, en zijn hoopvol en enthousiast voor het initiëren van een grotere studie."

Parallel met de voltooiing van de studie heeft NeuroSense in de VS een octrooiverlening ontvangen voor hun geneesmiddelencombinatie. Een bijkomend octrooi op de nieuwe formulering werd onlangs ingediend, en NeuroSense verwacht nog meer octrooien in te dienen op basis van klinische gegevens die voortvloeien uit de komende studies.

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: PR Newswire

Share