Nieuw ALS-medicijn blijft overlevingsvoordeel tonen

27-04-2021

Mediane tijd tot eerste ziekenhuisopname nog niet bereikt met AMX0035 in CENTAUR-studie.

De experimentele associatie van natriumfenylbutyraat en taurursodiol (AMX0035) biedt aanzienlijke functionele en overlevingsvoordelen bij volwassenen met amyotrofische laterale sclerose (ALS), zo blijkt uit een geactualiseerde analyse van de CENTAUR-studie.

De mediane tijd tot de eerste ziekenhuisopname werd niet bereikt bij de 89 patiënten die natriumfenylbutyraat-taurursodiol innamen, een orale combinatie van natriumfenylbutyraat en taurursodiol, in vergelijking met 62,4 weken bij 48 patiënten die placebo kregen (P=0.034), meldde Sabrina Paganoni, MD, PhD, van het Massachusetts General Hospital in Boston.

De mediane tijd tot overlijden of noodzaak van tracheotomie/permanente geassisteerde ventilatie was 103,6 weken met natriumfenylbutyraat-taurursodiol versus 80,4 weken met placebo (P=0.025), verklaarde zij tijdens een persconferentie op de virtuele bijeenkomst van de American Academy of Neurology.

Paganoni meldde ook dat deelnemers die zich inschreven in het open-label extensie (OLE) deel van de proef een verlengde overleving zagen, ondanks het feit dat een meerderheid "AMX0035 kreeg met een 6 maanden vertraagde start in de OLE."

"Het geneesmiddel dat we in de CENTAUR-studie hebben getest, is het eerste dat een combinatie van zowel functionele als overlevingsvoordelen laat zien voor mensen die leven met ALS," zei Paganoni. "Mensen met ALS hebben progressieve spierzwakte en dit betekent dat ze het vermogen verliezen om de dingen te doen die we elke dag doen, die we als vanzelfsprekend beschouwen, zoals lopen of praten. Doorgaans overlijden ze binnen een paar jaar na de diagnose. ALS is echt een tragische ziekte.

In een analyse van de totale overleving van alle deelnemers in juli 2020 was het gemiddelde risico op overlijden 44% lager in de groep die oorspronkelijk was gerandomiseerd naar natriumfenylbutyraat-taurursodiol versus placebo (HR 0,56, 95% CI 0.34-0.92, P=0.023), aldus Paganoni en collega's. Aanvullende proefgegevens werden gerapporteerd in september en oktober 2020.

In de 24 weken durende CENTAUR-studie werden ALS-patiënten 2:1 gerandomiseerd naar natriumfenylbutyraat (3 g) en taurursodiol (1 g) of naar placebo via de mond of via een voedingssonde. Het studiemiddel is ontworpen om neuronale sterfte bij ALS-patiënten te verminderen door tegelijkertijd endoplasmatisch reticulum stress en mitochondriale disfunctie te verminderen, legde Paganoni uit, en merkte op dat de natriumfenylbutyraat-taurursodiol combinatie "zeer gemakkelijk toe te dienen was... en geen laboratorium of echocardiogram monitoring vereist."

"Het opwindende is dat mensen die AMX0035 namen in de proef langer lichamelijke functies behielden zoals spreken, slikken en lopen," verklaarde ze. "Vanuit het perspectief van de patiënt betekent dit een betere functie bij de activiteiten van het dagelijks leven."

"De resultaten van de CENTAUR-studie tonen substantieel bewijs dat de rol van AMX0035 bij ALS ondersteunt," voegde Paganoni eraan toe. "Als het wordt goedgekeurd, verwacht ik dat AMX0035 op grote schaal zal worden gebruikt voor de behandeling van ALS. De volgende stappen zullen afhangen van besprekingen met regelgevende instanties."

Persconferentie moderator Natalia Rost, MD, ook van Massachusetts General, maar niet betrokken bij de proef, vertelde MedPage Today dat ze "onder de indruk was van het niet-aflatende streven naar doorbraken in behandelingsopties voor deze vreselijke, dodelijke ziekte. In de CENTAUR-studie konden de auteurs ten eerste de werkzaamheid van de nieuwe verbinding aantonen op de overleving en functionele invaliditeit bij ALS in vergelijking met placebo."

“Ten tweede hebben ze hun methodologie verbeterd in de manier waarop ze de vitale status in deze complexe patiëntenpopulatie hebben vastgesteld en hebben ze hun bevindingen kunnen valideren in de uitgebreide follow-up," zei Rost. "De reden waarom dit belangrijk is, is dat het gebied van neurologisch onderzoek al lang een nieuwe ALS-therapie had moeten hebben."

Rost voegde eraan toe: "Laten we nauwlettend in de gaten houden wat de volgende fase in de ontwikkeling van deze verbinding brengt."

Geneesmiddelontwikkelaar Amylyx Pharmaceuticals uit Cambridge, Massachusetts, zei dat de FDA om meer gegevens van een placebogecontroleerde proef heeft gevraagd.

"Om aan het verzoek van de FDA te voldoen, is Amylyx van plan om een Fase 3 klinische studie in Europa en de Verenigde Staten te starten," zei het bedrijf in een verklaring. "De studie zal naar verwachting beginnen met de inclusie in het derde kwartaal van 2021. De FDA heeft ook te kennen gegeven dat het met Amylyx zal blijven overleggen hoe zo snel mogelijk aan de reglementaire vereisten kan worden voldaan."

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Medpage Today

14-04-2021 - Amylyx Pharmaceuticals geeft wereldwijde regulatorische update over AMX0035 voor ALS

16-10-2020 - Amylyx Pharmaceuticals kondigt publicatie aan van CENTAUR overlevingsgegevens

07-09-2020 - Amylyx Pharmaceuticals cruciale AMX0035-gegevens

Share