Etiologische factoren in de cerebrospinale vloeistof van patiënten met ALS veroorzaken hoofdzakelijk pro-ontstekingsreacties in microglia

06-03-2018

Dit onderzoek werd ontworpen om de specifieke rol van de microglia in de pathogenese van amyotrofische laterale sclerose (ALS) nader toe te lichten. De bevindingen suggereerden een dynamische rol van de cellen van de microglia in de pathogenese van ALS en de behoefte aan een multidimensionale en tijdelijk bewaakte therapeutische benadering die moet mikken op ontstekingen. Volgens de observaties zijn er in de cerebrospinale vloeistof van ALS-patiënten genoeg aanwijzingen om de ontstekingen van de microglia vroeg op te wekken, wat misschien aan de neurodegeneratie in sporadische ALS kan bijdragen.

 

Vertaling: ALS Liga: Hanna

Bron: Journal of Neuroinflammation

Share