De prognostische rol van de trage vitale capaciteit bij amyotrofische laterale sclerose

05-03-2020

Samenvatting

Doelstellingen
Een vergelijking maken tussen de prognostische rol van de snelle vitale capaciteit (SVC) en de trage vitale capaciteit (TVC) bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) op het moment van de diagnose.

Methodes
We includeerden alle patiënten van het Piemonte en Valle D’Aosta ALS-register (PARALS) die tussen 1995 en 2015 werden gediagnosticeerd met ALS en die bij de diagnose een spirometrie ondergingen. De overlevingsduur werd beschouwd als de tijd tot het overlijden/het toepassen van een tracheostomie; om de prognostische waarde te beoordelen in typische tijdskaders voor onderzoeken werd de overlevingsduur ook berekend na 12 en 18 maanden. De proportionele hazardregressiemodellen van Cox, aangepast volgens geslacht en leeftijd op het moment van de diagnose, de diagnostische vertraging, de plaats van de aanvang en de totale score van de ALSFRS-R op het moment van de diagnose werden ingeschakeld om de prognostische rol van SVC en TVC te beoordelen.

Resultaten
In totaal ondergingen 795 ALS-patiënten een spirometrie op het moment van de diagnose gedurende de studieperiode. 416 van hen (52,3%) voerden zowel de SVC als de TVC uit, terwijl de anderen alleen de SVC uitvoerden. De waarden voor de SVC en TVC waren in grote mate gecorreleerd (r = 0,92, p < 0,001) bij de gehele populatie en in lichte mate gecorreleerd bij patiënten met een bulbaire aanvang (r = 0,86, p < 0,001). Zowel SVC als TVC bleken een prognostische rol te vervullen met vergelijkbare hazardratio’s (HR’s) (HR respectievelijk 1,83, 95% CI 1,48–2,27 en 1,88, 95% CI 1,51–2,33). Met het oog op typische tijdskaders voor onderzoeken, bleven de HR’s gelijkaardig en waren ze omgekeerd evenredig aan de SVC- en TVC-waarden.

Discussie
SVC en TVC zijn inwisselbaar als het erop aankomt ze op het moment van de diagnose te gebruiken als onafhankelijke voorspellers van de overlevingsduur in zowel klinische als onderzoeksomgevingen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Journal of Neurology

Share