Projectmedewerker

← ga terug naar Vacatures

Functieomschrijving

Jij werkt mee aan een boeiend nieuw project dat zorgverleners zal ondersteunen in hun begeleiding van patiënten met ALS en de levenskwaliteit voor de patiënt zelf oogt te verbeteren. Daarnaast sta je open voor een gevarieerd takenpakket met een mens- en zorggerichte inhoud. Je werkt hierbij steeds onder de supervisie van en rapporteert aan het dagelijks bestuur.

Taken:
● Je werkt actief mee aan de uitwerking, coördinatie en presentatie van een e-learning in het kader van het palliatief gesprek en vroegtijdige zorgplanning gericht aan zorgverleners, maar ook aan de patiënten en hun naasten.
● Je onderhoudt contacten met de neuromusculaire referentiecentra van België die aan het project meewerken en de beroepsverenigingen die het project ondersteunen.
● Je verzamelt informatie en gegevens rond het project en verwerkt deze voor rapportage en evaluatie.
● Je bent beschikbaar voor vragen en problemen van deelnemers aan de e-learning. Dit kunnen zowel zorgverleners als patiënten met ALS en hun naasten zijn.
● Op het multidisciplinair overleg van de verschillende neuromusculaire referentiecentra ga jij de stem van de patiënt vertegenwoordigen en vormt de schakel tussen de patiënt en zijn gespecialiseerde zorgverleners.
● Je luistert naar de patiënt en diens naaste en brengt hun wensen in kaart.

Profiel

● Minstens bachelor-diploma met een sociale en eventueel een medische achtergrond.
● Enkel voor zij met passie/empathie en een hart voor mens en zorgverlening.
● Je bent een flexibele werker en kan verschillende taken combineren.
● Je bent organisatorisch sterk en hebt een goed planningsvermogen.
● Je kan goed samenwerken met anderen, maar bent eveneens sterk in zelfstandig werk.
● Vaardigheden: communicatief, teamspirit, flexibiliteit, analytische geest, aanpassingsvermogen, creativiteit, resultaatgerichtheid, organisatievermogen, verantwoordelijkheid, contactvaardigheid.
● Basiskennis van de sociale wetgeving.
● Perfect drietalig Nederlands/Frans/Engels.

Pluspunten:
● Kennis van ALS
● Ervaring in of kennis van het palliatieve landschap
● Ervaring in de zorgsector/ sociale sector
● Kennis van accreditatie

Jobgerelateerde competenties

● Communiceren over de werking van de organisatie
● De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep
● Balans opmaken van de activiteiten, processen en projecten en dit meedelen en uitwisselen binnen het team of met partners
● Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, ...) en een sociocultureel traject bepalen
● Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
● Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen
● Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid

Persoonsgebonden competenties

● Contactvaardig zijn
● Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
● Creatief denken (Inventiviteit)
● Samenwerken als hecht team
● Plannen (= ordenen)
● Zelfstandig werken
● Resultaatgerichtheid
● Leervermogen hebben

Aanbod

● Salaris volgens wettelijk barema.
● Een dynamisch team dat werkt om ALS de wereld uit te krijgen.
● Onmiddellijke opstart.

Plaats tewerkstelling

ALS Liga
Kapucijnenvoer 33 bus 1
3000 LEUVEN

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: info@als.be
Contact: Mevr. Evy Reviers

Sollicitatie t.a.v. mevr. Evy Reviers vóór 31 mei 2021.

Gelieve de functietitel te vermelden als onderwerp: Projectmedewerker en naam sollicitant.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

VDAB

Share