Een prospectieve studie over de split-handindex als biomarker voor de diagnose van amyotrofische laterale sclerose

09-07-2020

Doel:
Bepalen van het praktische, diagnostische nut van split-handindex (SI)-waarden, berekend uit F-wave (F-golf)-volharding (SIFP) en de F/M-amplitudeverhouding (SIF/M) voor het differentiëren van patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) van andere aandoeningen.

Methoden:
Deze prospectieve studie rekruteerde opeenvolgende patiënten van Peking Union Medical College Hospital, China, tussen juni 2019 en december 2019. Patiënten van 18-80 jaar oud met klinische neuromusculaire symptomen, die de bovenste ledematen aantasten en elektrofysiologische onderzoeken nodig hadden om de diagnose te helpen, kwamen in aanmerking. Samengestelde spieractiepotentials (CMAP’s) en F-golven geregistreerd in de abductor pollicis brevis (APB = korte duimstrekker), de eerste dorsale interossale spier (FDI), en de abductor digiti minimi (ADM = kleineteenabductor) werden onderzocht. SIFP en SIF/M werden berekend als SI = (APB xFDI)/ADM. De gevoeligheid en specificiteit van SIFP en SIF/M bij het differentiëren van ALS van niet-ALS-aandoeningen werden afgeleid met behulp van de receiver operating characteristic curven (ROC).

Resultaten:
In totaal 309 deelnemers, waaronder 91 (29,4%) met ALS en 218 (70,6%) met andere neuromusculaire aandoeningen, werden ingeschreven, nadat er 54 werden uitgesloten. SIFP was beduidend verlaagd en SIF/M nam toe in de ALS-groep, vergeleken met de niet-ALS-groep (p<0.001). Bij de ROC-curve analyse, toonde een cutoff van 73,3, 85,7% gevoeligheid en 80,7% specificiteit voor het differentiëren van ALS van niet-ALS. SIF/M en SICMAP vertoonden een lagere gevoeligheid (respectievelijk 67% en 75.8%, p<0.001) dan SIFP voor ALS-diagnose. SIFP en SIF/M gecombineerd presteerden niet beter dan SIFP alléén.

Conclusie:
SIFP zou een gevoelige, niet-invasieve, neurofysiologische diagnostische marker kunnen zijn voor ALS-patiënten met aangetaste bovenste ledematen. In het bijzonder, zou een SIFP-waarde van 73.3 de optimale drempel voor het diagnosticeren van ALS kunnen zijn. 

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

Share