Treg-cellen infuseren kan mogelijk ALS vertragen, suggereert een kleine studie

02-08-2018

Treg Immune CellsResultaten van een eerste fase van een klinische studie tonen aan dat het geven van infusen van een gespecialiseerde immuuncel aan patiënten een haalbare optie kan zijn om de voortgang van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) op een veilige manier te vertragen. 

Deze bevinding maakt deel uit van de studie “Expanded autologous regulatory T-lymphocyte infusions in ALS,” dat recent gepubliceerd werd in het tijdschrift Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation.

Toegenomen neuroinflammatie levert een belangrijke bijdrage aan de voortgang van ALS, waardoor het een interessante therapeutische doelstelling is. Recente studies hebben gesuggereerd dat een subgroep van immuuncellen, de zogenaamde regulatoire T-cellen of Treg-cellen, deel kunnen uitmaken van deze strategie.

Treg-cellen bezitten het vermogen om de activiteit van andere immuuncellen te reguleren, om als het ware als een stopbord te functioneren bij overactiviteit van het systeem. Omdat deze cellen de hersenen en het ruggenmerg kunnen binnendringen, hebben ze het potentieel om de inflammatie die kenmerkend is voor ALS, te verminderen.  

Onderzoekers aan het Houston Methodist Neurological Institute hebben ontdekt dat veel ALS-patiënten niet alleen een verminderd aantal Treg-cellen hebben, maar ook dat deze cellen beperkte activiteit vertonen. Op basis van deze bevindingen gelooft het team dat het verbeteren van het aantal en de functie van Treg-cellen in patiënten kan leiden tot betekenisvolle klinische voordelen.

Om deze hypothese te onderzoeken, hebben de onderzoekers een zeer kleine eerste testfase (NCT03241784) opgestart om de veiligheid van en de tolerantie voor Treg-infusen te bepalen bij ALS-patiënten in verschillende stadia van ALS.

Het onderzoek omvatte drie patiënten met het armtype, het beentype en het bulbaire type van ALS, die leukaferese ondergingen. Dit is een proces waarbij de witte bloedcellen van de patiënt worden verzameld en geïsoleerd, terwijl de resterende onderdelen van het bloed terug in het lichaam worden gebracht. Vervolgens worden de Treg-cellen geïsoleerd van de andere witte bloedcellen en in het laboratorium vergroot om hun aantal te vermeerderen tot de hoeveelheid die noodzakelijk is voor het behandelingsprotocol.

Elke patiënt kreeg een totaal van 8 infusen met Treg-cellen, samen met IL-2-injecties om de overleving en de toename van de cellen te ondersteunen. De eerste vier infusen werden om de twee weken gegeven in de vroege stadia van de ziekte, gevolgd door vier bijkomende infusen om de vier weken in een later stadium.

“Een persoon heeft op eender welk moment ongeveer 150 miljoen Treg-cellen in zijn bloed”, zei Jason Thonhoff, m.d., PhD, in een persbericht. Thonhoff is een neuroloog bij Houston Methodist en de eerste auteur van de studie. “Elke dosis van Treg-cellen die aan de patiënten in deze studie werd gegeven, heeft geleid tot een toename van 30 tot 40 percent in vergelijking met normale waarden.”

In het algemeen had de behandeling een aanvaardbaar veiligheidsprofiel en werd ze goed getolereerd door de patiënten.

Bloedanalyse heeft aangetoond dat het aantal Treg-cellen na de eerste ronde van de behandeling bij alle drie de patiënten is toegenomen. Tijdens de periode waarin de patiënten geen infusen meer kregen, daalde het percentage van Treg-cellen, maar steeg daarna weer wanneer de tweede ronde van de behandeling begon. Interessant is dat de onderdrukkende functie van de cellen ook een gelijkaardig patroon van toegenomen activatie vertoonde na elke behandelingscyclus.

Een beoordeling van de fysieke beperkingen toonde aan dat de voortgang van de ziekte tijdens de periode van behandeling bij alle patiënten trager verliep. Dit suggereert dat de toegenomen onderdrukkende functie van Treg-cellen wordt geassocieerd met het vertragen van functionele achteruitgang, schrijven de onderzoekers.

“Zoals we dachten, hebben onze resultaten aangetoond dat het veilig was om het aantal Treg-cellen te verhogen”, zei Stanley H. Appel, m.d., voorzitter van het departement neurologie bij Houston Methodist en de laatste auteur van de studie. “Wat ons verbaasde, was dat de voortgang van ALS dramatisch vertraagde wanneer de patiënten infusen van correct werkende Treg-cellen toegediend kregen.”

Gesteund door deze positieve resultaten, is het team van plan een tweede fase van het onderzoek op te starten om verder de veiligheid en de doeltreffendheid van Treg-infusen in het vertragen van de voortgang van ALS te onderzoeken.

“Mijn hoop is dat, door dit onderzoek, de diagnose van ALS niet langer een doodstraf is, maar eerder een levenslange straf. Het zal de ziekte niet genezen, maar het kan wel een verschil maken”, zei Appel.

 

Vertaling: Katia Ombelets

Bron: ALS News Today

Share