Urine-neopterine, een nieuwe marker van de neuro-inflammatoire status in amyotrofische laterale sclerose

27-07-2020

Christian Lunetta, Andrea Lizio, Francesca Gerardi, Claudia Tarlarini, Massimo Filippi, Nilo Riva, Lucio Tremolizzo, Susanna Diamanti, Cinzia Carla Dellanoce, Lorena Mosca, Valeria Ada Sansone & Jonica Campolo

Doelstelling:
Volledig beoordelen of neopterine in urine een kandidaat biomarker zou kunnen zijn voor het bepalen van de neuro-inflammatoire status bij ALS.

Methoden:
We voerden een observationeel, cross-sectioneel onderzoek uit bij 81 pALS, 68 leeftijds- en geslacht-vergelijkbare gezonde controles (HC), 14 patiënten met MS en 24 OND-patiënten. ALS-patiënten ondergingen een neurologische evaluatie om de globale functionele status te beoordelen, geëvalueerd door Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) en het ziekteprogressie-percentage. Urine -neopterineconcentraties werden bepaald met behulp van een hoogwaardige vloeistofchromatografie methode en werden geregistreerd bij het eerste onderzoek om hun effect op de ernst en overleving van de ziekte te beoordelen.

Resultaten:
Urine-neopterine was significant hoger in pALS (263,90 [198.71-474.90] vergeleken met MS (155.28 [131.74-190.38]], p = < .001), OND-patiënten (205.60 [158.96-299.41], p = 0.04) en HC (169.55 [134.91-226.10], p <.001). Bovendien werd een significante negatieve correlatie gevonden tussen het neopterinegehalte en de ernst van de symptomen geëvalueerd door de ALSFRS-R totaalscore (r = - 0.46, p < .001) en de subscores ervan (bulbair r = - 0.34, p = 0.002; motor r = - 0.33 , p = 0.003: respiratoir r = - 0.53, p < .001), ook rekening houdend met het effect van geslacht, plaats van aanvang, leeftijd bij evaluatie en tijd van aanvang tot evaluatie.

Conclusies:
Onze bevinding geeft aan dat urine-neopterine verhoogd is bij ALS, wat de rol van de celgemedieerde ontsteking bij de ziekte benadrukt. Bovendien, of dit nu bevestigd wordt in verder onderzoek, zullen onze resultaten het potentiële gebruik van de neopterine als niet-invasieve klinische biomarker van ALS onderstrepen om patiënten, mogelijk kandidaten voor klinische interventies die gericht zijn op het verstoren van de neuro-inflammatoire processen, te onderscheiden.

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Journal of Neurology

Share