Is het effect van niet-invasieve ventilatie op overleving in Amyotrofische Laterale Sclerose leeftijdsafhankelijk? retrospectieve cohortstudie

13-06-2013

Samenvatting

Achtergrondsinformatie
Ademhalingsdepressie als gevolg van respiratoire spieratrofie is de meest voorkomende oorzaak van overlijden als gevolg van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Patiënten ouder dan 65 jaar met bulbaire symptomen hebben waarschijnlijk een slechtere prognose. Het doel van de studie was om de mogelijke impact van leeftijd en behandeling met niet-invasieve ventilatie (NIV) op overleving in ALS te onderzoeken. Op basis van evidentie uit eerdere studies was de hypothese dat NIV het overleven ongeacht de leeftijd, verhoogt.

Methoden
Vierentachtig patiënten gediagnosticeerd met ALS werden opgevolgd van januari 2001 tot en met juni 2012. Deze patiënten werden nadien verdeeld over twee groepen volgens hun leeftijd op het moment van diagnose: groep 1 bestaat uit patiënten ouder < = 65 jaar, terwijl groep 2 bestaat uit patiënten van > 65 jaar. Elke groep heeft 42 patiënten. NIV werd gegeven aan 23 patiënten in groep 1 en 18 patiënten in groep 2. De overlevingsduur werd gemeten in maanden vanaf de datum van de diagnose.

Resultaten
De gemiddelde leeftijd in groep 1 was 59 jaar (bereik 49--65) en 76 jaar in groep 2 (bereik 66--85). Onder patiënten in groep 1, was er geen verschil in de kans op overleving tussen de NIV gebruikers en niet-NIV gebruikers (Hazard verhouding = 0.88, 95% CI 0.44--1,77, p = 0. 7). NIV gebruikers in groep 2 overleefden langer dan degenen met conventionele behandeling (Hazard verhouding = 0,25, CI 95% 0.11--0,55, p < 0.001). ALS-patiënten in groep 2, die geen NIV gebruikten had een viervoudig hoger risico op overlijden in vergelijking met NIV gebruikers.

Conclusies
Deze retrospectieve studie vond dat NIV gebruik werd geassocieerd met verbeterde overlevingsduur bij ALS-patiënten ouder dan 65 jaar. Verdere studies in grotere patiëntenpopulaties zijn nodig om te bepalen welke factoren de overleving in ALS beïnvloeden.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: BMC Palliative Care

Share