Tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg

31-07-2007

Patiënten die terminaal ziek zijn en thuis worden verzorgd, hebben recht op een forfaitaire tegemoetkoming van 483,39 euro. Daarmee kunnen ze dure geneesmiddelen, hulp- en verzorgingsmiddelen betalen. Dit forfaitaire bedrag komt bovenop de tegemoetkoming waarop de patiënt eerder al recht had.

Patiënten die thuis worden verzorgd en lijden aan een onomkeerbare aandoening die ongunstig evolueert, komen in aanmerking voor het palliatief forfait. Als het overlijden wordt verwacht op relatief korte termijn (minder dan drie maanden) en ingrepen of therapieën geen beterschap meer brengen, kan de behandelende arts het palliatief forfait aanvragen. De patiënt moet wel intensieve verzorging nodig hebben en thuis willen sterven.

 

Aanvraag

Komt de patiënt in aanmerking voor het palliatief forfait, zal de huisarts dit melden aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten. Hiervoor kan de huisarts gebruik maken van een typeformulier. Meteen na ontvangst van de aanvraag, stort het ziekenfonds 483,39 euro op de rekening van de rechthebbende. Enkel wanneer de patiënt op het moment van de aanvraag in het ziekenhuis of een rusthuis verblijft, zal het bedrag niet worden uitbetaald. Als de rechthebbende na dertig dagen nog steeds thuis wordt verzorgd, kan de huisarts het forfait opnieuw aanvragen.

 

Doel

Met het palliatief forfait kunnen patiënten hun kosten voor thuisverzorging vergoeden. Voorbeelden daarvan zijn: het remgeld voor bepaalde geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal zoals incontinentieverbanden, ontsmettingsmiddelen, sondes, naalden en pijnpompen en hulpmiddelen zoals speciale matrassen en bedden, zelfoprichters en rugsteunen. Patiënten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait, hebben ook recht op volledige terugbetaling van het officiële tarief voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesitherapeut en de thuisverpleegkundige.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst maatschappelijk werk of de consulent van uw regionale ziekenfonds.

 

Bron: Visie

Share