Biogen Methodologie studie

← ga terug naar ALS-trials

Afgerond

Biogen Methodologie studie (“Methodology Study of Novel Electrophysiological, Physical, and Imaging Outcome Measures to Assess the Progression of Amyotrophic Lateral Sclerosis”)

Deze studie heeft tot doel te bepalen wat de beste manier is om de achteruitgang bij patiënten met ALS te meten. De meeste studies op dit moment gebruiken als eindpunt overleving of achteruitgang op een schaal die het functioneren van patiënten in kaart brengt (ALS-FRS-R). Beide parameters hebben echter belangrijke beperkingen. Deze studie probeert nieuwe waardevolle parameters van ziekteprogressie te valideren voor gebruik in klinische studies.

Gedetailleerde informatie en de lijst van in- en exclusiecriteria is te vinden op deze link

Share