TUDCA in een hogere dagelijkse dosis verlengt de overleving: onderzoek in ALS-register

26-10-2023

Bevindingen in 'real world' wachten op resultaten van Fase 3 studie van behandeling, onderdeel van Relyvrio

ALS NEWS TODAY  | 23 oktober 2023

Mensen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) die dagelijks worden behandeld met 1000 mg of hogere doses tauroursodeoxycholzuur (TUDCA) hebben de neiging om langer te leven dan mensen die alleen de standaardbehandeling krijgen, volgens een analyse van data uit een registry.

"In onze 'real-world' studie, overleefden patiënten die TUDCA kregen in de hogere dosis langer," schreven de onderzoekers.

"Aangezien dit geen gecontroleerde studie was, kunnen we bijkomende beïnvloedende factoren niet uitsluiten," merkten de onderzoekers op. Maar "in afwachting van de resultaten van lopende [fase 3 klinische studies], lijkt deze studie het potentiële voordeel van TUDCA voor ALS-patiënten te bevestigen", voegden ze eraan toe.

De studie, "Effect van tauroursodeoxycholzuur op overleving en veiligheid bij amyotrofische laterale sclerose: een retrospectieve cohortstudie op bevolkingsniveau", werd gepubliceerd in eClinicalMedicine.

TUDCA zou zenuwcellen helpen beschermen bij ALS-patiënten.

TUDCA is een galzuurzout dat normaal gesproken in de lever wordt gemaakt. Het wordt al lange tijd oraal toegediend bij de behandeling van leveraandoeningen en er zijn steeds meer aanwijzingen dat het ook zenuwbeschermende effecten heeft die gunstig kunnen zijn bij ALS.

De Europese Commissie sponsort de Fase 3 klinische studie TUDCA-ALS (NCT03800524) om de werkzaamheid van de orale behandeling te evalueren, gegeven bovenop de standaardbehandeling met riluzole (verkocht als Rilutek, Exservan en Tiglutik), bij mensen met recente ALS. Het onderzoek zal naar verwachting later dit jaar worden afgerond.

TUDCA maakt samen met natriumfenylbutyraat deel uit van Relyvrio. Relyvrio is goedgekeurd voor de behandeling van ALS in de VS en in Canada, waar het wordt verkocht onder de merknaam Albrioza. Amylyx Pharmaceuticals, de ontwikkelaar van Relyvrio, is bezig met een fase 3-studie genaamd PHOENIX (NCT05021536) om de werkzaamheid van de behandeling te bevestigen.

Terwijl deze grote klinische studies lopen, is het niet mogelijk om definitief te zeggen of TUDCA een gunstig effect heeft bij ALS. Desondanks is het in sommige delen van Italië sinds 2015 gebruikelijk om het off-label voor te schrijven aan bepaalde mensen met ALS.

Wetenschappers in Italië analyseerden de beschikbare gegevens van 86 ALS-patiënten die behandeld werden met TUDCA, evenals gegevens van 172 patiënten die het middel niet gebruikten. De twee groepen werden gematched voor factoren zoals geslacht, leeftijd bij aanvang, diagnosevertraging en metingen van de ernst en progressie van de ziekte op het moment van de diagnose ALS.

Bij degenen die TUDCA kregen, werd de behandeling gemiddeld ongeveer acht maanden na de diagnose gestart, of iets meer dan 1,5 jaar na de eerste ALS-symptomen. De mediane duur van de behandeling met TUDCA was ongeveer een jaar.

De onderzoekers merkten op dat de doses TUDCA sterk varieerden van persoon tot persoon, hoewel patiënten die lagere doses kregen over het algemeen ouder waren en vaker bulbaire ALS hadden, waarbij de ziekte in eerste instantie de spieren rond de keel en mond aantast.

Tijdens een mediane follow-up van meer dan drie jaar stierf ongeveer de helft van alle patiënten in de analyse of had een tracheostomie nodig om de ademhaling te ondersteunen.

Mediane overleving langer bij ALS-patiënten die TUDCA kregen in een dosis van 1 g of hoger

Analyses toonden aan dat patiënten die TUDCA kregen in een dagelijkse dosis van ten minste 1.000 mg een langere mediane overleving hadden (56,5 maanden) in vergelijking met patiënten die een lagere dosis kregen (29,7 maanden) of patiënten die niet werden behandeld met TUDCA (36,2 maanden).

"Behandeling met hoge doses TUDCA leverde superieure resultaten op in termen van overleving, zowel ten opzichte van controles als ten opzichte van behandeling met lage doses," schreven de onderzoekers.

In analyses waarin hooggedoseerde TUDCA werd vergeleken zonder TUDCA, gaven statistische modellen aan dat behandeling het risico op overlijden of tracheostomie met 55% verminderde. Analyses waarin patiënten die ten minste een jaar TUDCA gebruikten werden vergeleken met onbehandelde patiënten wezen ook uit dat behandeling de overleving verlengde.

"In onze retrospectieve propensity score matched studie vonden we dat behandeling met TUDCA geassocieerd was met een verminderd risico op overlijden en/of tracheotomie van meer dan 50% bij patiënten die behandeld werden met dagelijkse doses [van ten minste] 1000 mg in vergelijking met controles," schreven de onderzoekers.

Ongeveer 1 op de 5 patiënten die TUDCA kregen, had last van bijwerkingen waardoor de behandeling moest worden gestopt of de dosis moest worden verlaagd. De meest voorkomende bijwerking was diarree; sommige patiënten meldden ook buikpijn of huiduitslag. In twee gevallen waren de aan TUDCA gerelateerde bijwerkingen ernstig genoeg om medische hulp nodig te hebben, maar in beide gevallen verdwenen ze na het stoppen van de behandeling.

"Ons onderzoek toonde aan dat het veiligheidsprofiel van TUDCA, zelfs bij een langere behandelingsduur, voornamelijk werd gekenmerkt door gastro-intestinale bijwerkingen die werden gemeld bij bijna 20% van de patiënten die aan TUDCA waren blootgesteld. …Vermindering van de medicatie was voldoende voor de meeste patiënten met bijwerkingen, maar 35% van hen (wat overeenkomt met 7% van het hele behandelde cohort) vond deze effecten ondraaglijk en stopte met de behandeling," schreven de onderzoekers.

Deze analyse is beperkt door het gebruik van gegevens uit de echte wereld, die vaak rommeliger zijn dan die van klinische studies met strenge criteria voor inclusie en meting, merkten de onderzoekers op. De bevindingen van lopende klinische studies zijn nodig om de waarschijnlijke werkzaamheid en veiligheid van TUDCA bij ALS definitief vast te stellen.
 

Share