A cure for ALS

Biobanking voor ALS onderzoek
Nationaal ALS register

“A cure for ALS” is het onderzoekfonds van de ALS Liga België. Giften aan dit fonds worden integraal besteed aan wetenschappelijk onderzoek, zonder dat er administratieve kosten worden aangerekend bij het doneren. Er zijn op elk moment meerdere onderzoeken die de ALS Liga behartigt. Donaties worden verzameld in een centraal fonds en de ALS Liga beslist welk project er op dat moment gesponsord wordt. De werking is gericht en transparant: de opzet, het doel, de kosten en de specifieke verwachtingen per project worden gedetailleerd beschreven op de website van de ALS Liga.

In het Belgische onderzoekslandschap specialiseren onder andere Prof. Van Damme en Prof. Van Den Bosch specialiseren zich aan de KU Leuven / VIB al jarenlang in het ALS-onderzoek. Enerzijds spitsen ze zich toe op stamcelonderzoek, waarbij vanuit lichaamscellen van ALS patiënten menselijke stamcellen, waaronder motorneuronen worden gegenereerd en bestudeerd. Anderzijds worden mechanismen die tot het verlies van motorneuronen leiden bestudeerd en factoren die het ziekteproces beïnvloeden in kaart gebracht aan de hand van het inbrengen van defect menselijk ALS genenmateriaal in de fruitvlieg als diermodel.

“De ALS Liga is trots op de Belgische onderzoekers en de vorderingen die ze maken. Net daarom hebben we ervoor gekozen om hen via donaties aan de ALS Liga te ondersteunen”, zegt Evy Reviers, CEO. “Al jaren genieten we van een vruchtbare samenwerking met de KU Leuven en werken we graag mee aan een doorbraak.”

Het spreekt voor zich dat de ALS Liga zich ook in de toekomst verder wil engageren om internationale consortia actief in ALS-onderzoek met relevantie voor de Belgische ALS-patiënten financieel te ondersteunen.

De ALS Liga heeft over de jaren heen verscheidene onderzoeksvoorstellen financieel volbracht. Deze onderzoeken zijn momenteel in verdere ontwikkeling. Hou “A Cure for ALS” op deze pagina in de gaten, andere projecten volgen. U vindt hier meer informatie over de reeds aangevatte studies. Wenst u zelf nieuw onderzoek te ondersteunen, dat kan: DONEER

Volbracht:

● Een nieuwe neuroprotectieve behandeling: PHD1?
● De zebravis als modelsysteem om de genetische oorzaken en risicofactoren bij ALS te onderzoeken
● Electrofysiologiscahe characterizatie van menselijke motor neuronens afgeleid van geïnduceerde pluripotente stamcellen voor de studie van ALS
● Onderzoek naar de pathogene mechanismen van FTLD/ALS geïnduceerde hexanucleotide herhalingen C9orf72 in de fruitvlieg.
● C9orf72 GGGGCC herhaal expansie mutaties in ALS: een internationale gen expressie studie.
● Ontrafeling van de fysiologische en pathofysiologische rol van de interactie tussen het N-terminaal lage complexiteit domein en de C- terminus van FUS
● Belgische tak Project MinE: genetisch onderzoek naar de oorzaak van ALS
● De zebravis als model voor C9orf72 gerelateerde ALS
● Geïnduceerde Pluripotente Stamcellen en de strijd tegen ALS
● De fruitvlieg als model voor nieuwe behandelingen voor ALS
● …

Artikels: 

TBK1 gen, gelinkt aan Project MinE
Internationaal team Project MinE bevestigt nieuwe genetischemutatielink met ALS
Laboratorium voor Neurobiologie op de ENCALS Conferentie 2018
Uittesten van een nieuwe behandeling in een ALS muismodel
In vivo Elektrofysiologische meting van de samengestelde spieractiepotentiaal
Moleculaire oorzaken van eiwitaggregatie in ALS en FTLD

De onderzoekers


Philip Van Damme, MD, PhD
 


Ludo Van Den Bosch, PhD