Fruitvliegonderzoek toxisch mechanisme

21-02-2014

In 2011 werden voor het eerst mutaties beschreven in het gen dat codeert voor C9orf72. Er werd een expansie vastgesteld van een GGGGCC nucleotide herhaling, die ook wordt aangeduid als ‘tandem repeat expansie’. Deze mutaties zijn de belangrijkste gekende oorzaak van het ALS/FTLD ziektespectrum. Gezien deze bevindingen nog zeer nieuw zijn is er tot op heden weinig gekend omtrent de manier waarop deze tandem repeat expansie tot de ziekte leidt. Enkele studies, waaronder ook studies binnen onze onderzoeksgroep, tonen aan dat een verminderde C9orf72 proteïne expressie een mogelijk pathogeen mechanisme is. Daarnaast zijn er verschillende argumenten om aan te nemen dat ook RNA afkomstig van het aangetaste allel een toxisch mechanisme in werking stelt. Om dit laatste mechanisme in kaart te brengen, stellen we voor om de fruitvlieg te gebruiken als modelorganisme. Bijgevolg zullen we verschillende fruitvlieglijnen creëren en karakteriseren. We zullen twee types fruitvlieglijnen maken: een lijn voor de studie van de toxische RNA species en een lijn die kan gebruikt worden om toxische eiwitten te bestuderen. Op deze manier zijn we in staat zijn om enerzijds na te gaan of en op welke manier repeat RNA neurotoxisch is en anderzijds zullen deze modellen ons in de toekomst toelaten om op grote schaal te gaan zoeken naar genen die het ziekteproces beïnvloeden. Dit kan aanleiding geven tot het identificeren van nieuwe therapeutische doelwitten.

Dit onderzoek is door A cure for ALS gesponsord.

 
Elke Bogaert

Vesalius Research Center, VIB ‐ KULeuven

Share