Wie zijn we?

ALS M&D is een deelwerking van de ALS Liga. Een van de redenen voor het ontstaan (2007) van deze eigen dienstverlening is de lange wachttijd bij overheidsinstanties. Door de administratieve rompslomp bij de openbare instellingen moeten mensen met ALS vaak te lang wachten op hun hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn met gevolg pas te laat ter beschikking van de patiënt, wiens aandoening continu evolueert.

Daarenboven moet je voor je 65ste verjaardag ingeschreven zijn bij de bevoegde instanties om aanspraak te maken op tussenkomsten en/of terugbetalingen bij de aankoop van hulpmiddelen. Wanneer je na je 65 jaar wordt getroffen door ALS moet je zelf voor de kosten opdraaien.

Share