Hulpmiddelen

ALS Mobility & Digitalk vzw uitleendienst
 

Het project Helpdesk ALS Digitalk (communicatiehulpmiddelen voor pALS) wordt ons mogelijk gemaakt door de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Vlaams-Brabant.

 

Op deze pagina vind je terug hoe pALS een hulpmiddel bij ALS Mobility & Digitalk vzw gratis kunnen ontlenen.

De ALS hulpmiddelen uitleendienst

Eén van de redenen voor het ontstaan van deze eigen dienstverlening is de lange wachttijd bij de overheidsinstanties. Door de administratieve rompslomp bij de openbare instanties moeten mensen met ALS vaak te lang wachten op hun hulpmiddelen. Vandaar dat de beslissing i.v.m. het aangevraagde hulpmiddel dikwijls pas toekomt wanneer de aandoening al zodanig geëvolueerd is dat het aangevraagde hulpmiddel al niet meer functioneel is. Of met andere woorden door het snel evolutieve aspect van de ALS komt de beslissing vaak te laat.

Daarenboven moet je voor je 65ste verjaardag ingeschreven zijn bij de bevoegde instanties om aanspraak te maken op tussenkomsten en/of terugbetalingen bij de aankoop van hulpmiddelen. Wanneer je na je 65 jaar wordt getroffen door ALS dan moet je bijna alles zelf bekostigen wat financieel een zware dobber is.

De ALS M & D werkt met geschonken toestellen na overlijden van de pALS, schenkingen van serviceclubs of door ALS M & D aangekochte toestellen.

Al deze hulpmiddelen worden onderhouden en aangepast door specialisten, zodat de service optimaal en vakkundig verloopt.

Alle aanvragen voor  reparaties en aanpassingen aan hulpmiddelen ontleend bij ALS M & D moeten aangevraagd worden bij de organisatie zelf. De werken worden enkel in opdracht van ALS M & D uitgevoerd. Indien de reparaties niet via ALS M & D verlopen of door nalatigheid van de ontlener worden deze reparatiekosten sowieso niet ten laste genomen.

 

Communicatiehulpmiddelen

Overzicht hulpmiddelen voor communicatie

• Tablet als communicatiehulpmiddel
• Lightwriter
• PC software
• Lucy
• Allora
• Dubby
• Spock
• Mudikom
• Tellus
• Canoncommunicator
• Oogbolbesturing, ea……


Ben je een pALS met beginnende of vergevorderde bulbaire problemen laat het ons weten. We zullen dan samen zoeken naar een oplossing voor je spraakproblemen. Blijven communiceren met familie, verzorgers en omgeving is van essentieel belang. Ook voor pALS die wensen met de PC te werken is er aangepaste software.


COMMUNICATIE -TEST ! ! !

Personen met ALS kunnen bij de ALS M & D vzw een communicatieapparaat gratis ontlenen. De procedure verloopt als volgt:

• Als je nog geen lid bent, laat je dan gratis registreren bij de ALS Liga België vzw.
• Neem contact op met ons.
• We leggen een afspraak vast op het ALS secretariaat te Leuven.
• Vervolgens nemen we gratis een kleine test af om na te gaan welk apparaat geschikt is.
• Wanneer de test te gecompliceerd is kunnen wij je doorverwijzen naar adviesinstanties.
• Is het toestel voorradig dan kun je het onmiddellijk meenemen en aan de slag gaan.
• Een waarborg van 80 euro wordt betaald aan ALS Mobility & Digitalk vzw.  

Naargelang de ziekte zich manifesteert en het toestel minder functioneel wordt neem je terug contact op met ons om de procedure bij te stellen.

Deze werkwijze garandeert dat je steeds beschikt over het meest optimale toestel. Franstalige personen met ALS kunnen ook bij ons terecht maar moeten ingeval van doorverwijzing voor een eventuele bijkomende test naar het Waalse CRETH.


OPGELET

Wanneer je het apparaat niet meer gebruikt, moet het zo snel mogelijk (op afspraak) terug worden gebracht naar het secretariaat van de ALS M & D uitleendienst. Zo kunnen wij andere personen snel verder helpen. Enkel bij terugbrenging op ons secretariaat kan de waarborg worden teruggestort.

Franstalige personen met ALS kunnen ingeval van doorverwijzing voor een eventuele bijkomende test naar:
CRETH, Rue de Bruxelles 61, Namur
tel.: 081 72 44 00
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be

CRETH is geen commerciële instantie. Het is een vzw die samen met jou zoekt naar praktische oplossingen voor jouw communicatieprobleem.
De testen van CRETH zijn gratis.

 

Mobiliteitshulpmiddelen

Overzicht hulpmiddelen voor mobiliteit

• Gesofisticeerde elektrische rolwagens
• Manuele rolwagens
• Elektrische scooters

Wij beschikken over diverse elektrische rolwagens met aangepaste besturingssystemen. Deze worden gratis ter beschikking gesteld van pALS in afwachting van hun eigen rolwagen. We beschikken over allerlei modellen, gaande van gewone elektrische rolwagens met handbesturing tot de meest gesofisticeerde rolwagens.

 

Hulpmiddelen allerlei

• Tilsystemen (actieve en passieve)    
• Badliften
• WC douchestoelen
• Bladomslagapparaten
• Elektrisch verstelbare bedden
• Omgevingbesturingssystemen
• Relaxzetels
• Antidecubitus materiaal
• Rollators
• Rolstoelfiets
• Elektronische trappenklimmer
• Alterneringsmatrassen

 

Heb jij soms hulpmiddelen van ons in bruikleen die door bepaalde omstandigheden niet meer gebruikt worden of niet meer efficiënt zijn, bezorg ze ons dan zo snel mogelijk terug. Andere pALS zullen je dankbaar zijn.

Mocht je in het bezit zijn van een eigen hulpmiddel dat niet meer van nut is en waarvan je bereid bent het aan de ALS M & D vzw te schenken, geef dan een seintje. Wij zorgen ervoor dat het bij de gepaste persoon kan ingezet worden. De ALS Mobility & Digitalk vzw dankt ook alle familieleden en nabestaanden die hulpmiddelen aan onze vereniging schenken of schonken, waarmee wij tal van andere patiënten tijdelijk verder kunnen helpen.

 

Voorwaarden bij uitlening van materiaal

De hoofdactiviteit van ALS Mobility & Digitalk vzw is het adviseren en uitlenen van hulpmiddelen. Het ontlenen van een hulpmiddel is volledig gratis. ALS M & D vraagt enkel een waarborg, die afhankelijk is van het aangevraagde materiaal. De pALS dient wel 'gratis' geregistreerd te zijn bij de ALS Liga.

Communicatiehulpmiddel Waarborg
Spraak – lightwriter 120,00 euro
Spraak – allora 120,00 euro
Spraak – stemversterker 120,00 euro
Spraak – tellus 250,00 euro
Lucy incl. laser 120,00 euro
Headmouse 80,00 euro
Omgevingsbesturing 250,00 euro
Tobii 250,00 euro
Pceye mini 250,00 euro
Pceye maxi 250,00 euro
Draadloze bel 80,00 euro
Bad-/toilethulpmiddelen Waarborg
Badlift 80,00 euro
WC-stoel 80,00 euro
WC-douchestoel 80,00 euro
Transferhulpmiddelen  
Actieve tillift incl. sling 120,00 euro
Passieve tillift incl. sling 120,00 euro
Verzorgingshulpmiddelen  
Elektrisch bed 120,00 euro
Alterneringsmatras 120,00 euro
Tempurmatras 40,00 euro
Relaxzetel 120,00 euro
Decubituskussen 40,00 euro
Kleine hulpmiddelen  
Statief 80,00 euro
Draaischijf 40,00 euro
Overbedtafel 80,00 euro

Deze waarborg wordt teruggestort na teruggave van het ontleende toestel.

Bij het ontlenen zijn deze toestellen steeds in goede staat van werking, gereinigd en gedesinfecteerd. Vanzelfsprekend verwachten wij dan ook dat ze proper terugkomen. Het desinfecteren gebeurt op kosten van de ALS M & D. Regelmatig worden er echter hulpmiddelen teruggebracht die niet proper zijn. Wij willen dan ook vragen aan familie en vrienden van pALS er op toe te zien dat de hulpmiddelen schoongemaakt worden alvorens ze in te leveren. Zo niet zullen wij jammer genoeg de waarborg, of een gedeelte ervan, moeten inhouden voor het betalen van de reinigingskosten.

Terzelfder tijd willen wij je attent maken op het feit dat de uitgeleende hulpmiddelen niet altijd ten gepaste tijde teruggebracht worden, maar soms heel lang nadat de patiënt ze niet meer gebruikt of kan gebruiken of na overlijden. Dit is niet alleen unfair tegenover andere patiënten die misschien wachten op deze hulpmiddelen, maar ook voor ons brengt dit problemen mee. We zullen derhalve hiermee ook rekening houden bij het terugbetalen van de waarborg.

Er wordt een contract opgesteld waarin het ontleende materiaal wordt genoteerd alsook de waarborg die werd betaald. Aan de achterzijde van dit contract staan de algemene voorwaarden vermeld. Zo blijven de ontleende hulpmiddelen eigendom van ALS M & D en bij niet-naleving van de voorwaarden heeft ALS M & D het recht een huurprijs te vragen afhankelijk van het type hulpmiddel of het hulpmiddel terug te vorderen. Alle hulpmiddelen via wie/waar dan ook ontleend en die eigendom zijn van ALS M & D, dienen op het secretariaat te Leuven worden binnengebracht. Enkel via deze werkwijze kan de waarborg terugbetaald worden.

Transportvergoeding

Het door jou gewenste hulpmiddel in uitleen dient bij ons in Leuven zelf afgehaald en later ook  teruggebracht te worden. Indien dit echter onmogelijk is kan het transport door ons verzorgd worden tegen vergoeding. Die vergoeding bedraagt 0,40 Euro per kilometer, met een minimumvergoeding van 20 Euro.

 

Jouw aanvraag bij de Belgische overheidsinstanties

Bij het opstellen van jouw eventuele aanvraag bij de door jou gekozen instantie (MDT, maatschappelijk assistent, …) moet aandacht worden besteed aan het snel en evolutieve karakter van ALS. De aanvraag moet dan ook toekomstgericht zijn. Hiermee bedoelen wij dat, wanneer je bijvoorbeeld een aanvraag voor een rolwagen doet, deze ook mee moet kunnen evolueren met de ziekte en de daaraan verbonden aanpassingen. Vergeet niet dat het door de overheid aan jou toegewezen apparaat pas na 4 jaar kan worden vernieuwd.

Ook voor communicatieapparatuur mag je zeker niet wachten tot je spraak vrijwel volledig is weggevallen.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:
www.vaph.be/vlafo/view/nl/

Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées:
www.awiph.be

Le Service bruxellois Phare – Personne Handicapée Autonomie Recherchée:
www.phare.irisnet.be

Brussels Aanmeldingspunt voor personen met een handicap:
www.brap.be

Dienststelle für Personen mit Behinderung:
www.dpb.be

RIZIV – INAMI:
www.riziv.fgov.be/homenl.htm

 

Share