Nieuwe behandeling voor SOD1 ALS goedgekeurd!

23-02-2024

EMA heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen in de Europese Unie van een nieuwe therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS), een zeldzame en vaak dodelijke ziekte die de spieren verzwakt en tot verlamming leidt. Qalsody (tofersen) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met ALS die een mutatie hebben in het gen voor superoxide dismutase 1 (SOD1).

Bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) gaan de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg die de vrijwillige beweging aansturen geleidelijk achteruit, wat leidt tot een toenemend verlies van spierfunctie en verlamming van de vrijwillige spieren, waaronder de ademhalingsspieren, wat uiteindelijk leidt tot ademhalingsfalen. ALS is een verwoestende aandoening. De gemiddelde overlevingsduur bij ALS is twee tot vijf jaar.

De exacte oorzaken van ALS zijn onbekend, maar er wordt aangenomen dat er sprake is van genetische en omgevingsfactoren. Bij ongeveer 2% van de mensen met ALS wordt de aandoening veroorzaakt door een genetische mutatie (verandering) die leidt tot de productie van defecte SOD1-enzymen, waardoor zenuwcellen afsterven.

Momenteel is er slechts één behandeling voor ALS (riluzole) toegelaten in de EU. Patiënten krijgen ondersteunende behandelingen aangeboden om de symptomen van de ziekte te verlichten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en ademhalingsondersteuning. Er is een grote medische behoefte aan effectieve therapieën die de spierfunctie behouden en het leven van mensen met ALS verlengen.

Qalsody is een antisense-oligonucleotide dat zich bindt aan het mRNA van het SOD1-gen om de productie van SOD1-eiwit te verminderen. Door de hoeveelheid defectief SOD1-eiwit te verminderen, wordt verwacht dat dit geneesmiddel de symptomen van ALS zal verbeteren.

Het advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA is gebaseerd op alle bewijzen, waaronder de gerichte werking van het geneesmiddel, de effecten die zijn waargenomen in een SOD1-diermodel, biomarkers en klinische gegevens.

Klinische gegevens werden verkregen uit een 28 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie bij 108 patiënten in de leeftijd van 23 tot 78 jaar met zwakte die kan worden toegeschreven aan ALS en een SOD-1-genmutatie die is bevestigd door een centraal laboratorium. In het onderzoek werden 108 patiënten in een verhouding van 2:1 willekeurig toegewezen om gedurende 24 weken intrathecaal (via een spinale injectie) behandeld te worden met Qalsody of placebo. Plasma neurofilament light chain (NfL) werd tijdens het onderzoek gemeten als een marker van schade en aantasting van axonen (draadachtige structuren die aan zenuwcellen vastzitten en signalen uitzenden vanuit de cel). Bij patiënten die Qalsody kregen, werd een daling van ongeveer 60% in de plasma NfL-concentraties waargenomen in vergelijking met de placebogroep, wat duidt op minder neuronale schade. Er werd ook een numerieke verbetering waargenomen in de fysieke vaardigheden van patiënten die Qalsody kregen in vergelijking met de deelnemers aan het onderzoek die een placebo kregen, zoals gemeten door de standaard beoordelingsschaal die bekend staat als 'ALS Functional Ratings Scale-Revised' (ALSFRS-R)1 .

De CHMP verzocht de aanvrager om na toelating gegevens in te dienen om de werkzaamheid en veiligheid van Qalsody op lange termijn verder te karakteriseren, op basis van een open-label uitbreidingsstudie op lange termijn, samenwerking met twee ziekteregisters en een observationele studie op basis van een register. Daarnaast zal worden onderzocht of het gebruik van tofersen het ontstaan van klinisch gemanifesteerde ALS kan vertragen of zelfs voorkomen bij presymptomatische SOD1-ALS patiënten.

De meest gemelde bijwerkingen waren pijn, vermoeidheid, pyrexie (koorts), artralgie (gewrichtspijn), myalgie (spierpijn) en verhoogde concentraties witte bloedcellen en eiwitten in het hersenvocht (hersenen en ruggenmerg).

Het CHMP heeft patiëntenvertegenwoordigers geraadpleegd tijdens de beoordeling van de voordelen en risico's van Qalsody om ervoor te zorgen dat er bij het besluitvormingsproces op het gebied van de regelgeving rekening wordt gehouden met de behoeften van patiënten en hun perspectief.

De aanbeveling van het CHMP betreft een vergunning voor het in de handel brengen onder uitzonderlijke omstandigheden. Deze autorisatieroute geeft patiënten toegang tot geneesmiddelen waarvoor onder normale gebruiksomstandigheden geen uitgebreide gegevens kunnen worden verkregen, ofwel omdat er maar heel weinig patiënten met de ziekte zijn, het verzamelen van volledige informatie over de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel onethisch zou zijn, of er hiaten in de wetenschappelijke kennis zijn. Deze geneesmiddelen zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen en monitoring na toelating.

Het door het CHMP aangenomen advies   is een tussenstap op de weg van Qalsody naar toegang voor patiënten. Het  CHMP-  advies zal nu naar de Europese Commissie worden gestuurd voor de goedkeuring van een besluit over de EU-brede  vergunning voor het in de handel brengen . Zodra een  vergunning voor het in de handel brengen  is verleend, zullen beslissingen over de prijs en de terugbetaling plaatsvinden op het niveau van elke lidstaat, waarbij rekening wordt gehouden met de potentiële rol of het gebruik van dit geneesmiddel in de context van het nationale gezondheidszorgsysteem van dat land.

Opmerkingen:
1.    De aanvrager van Qalsody is Biogen Nederland BV .
2.    Qalsody werd op 29 augustus 2016 aangewezen als weesgeneesmiddel .
3.    Na dit positieve advies van het CHMP zal het Comité voor weesgeneesmiddelen ( COMP ) beoordelen of de aanwijzing als weesgeneesmiddel moet worden gehandhaafd.

 

Biogen’s QALSODY® (tofersen), the First Therapy to Treat Rare, Genetic Form of ALS, Received Positive Opinion from CHMP | Biogen

 

 

09-01-2023

LINK => ALS-medicijn tofersen wordt ter beschikking gesteld van bepaalde patiënten

06-12-2022

 LINK =>   EMA aanvaardt aanvraag handelsvergunning Tofersen voor zeldzame, genetische vorm van ALS

21-09-2022

 

 

 

Share