Steunen

De ALS Liga zet zich elke dag ten volle in: helpen, informeren, materiaal aankopen en uitlenen, sensibiliseren, fondsen inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek… Daarom vragen wij steeds opnieuw hulp van derden: van vrijwilligers die ondersteunende taken uitvoeren en van individuele geldschieters die ons een duwtje in de rug geven. Wij ontvangen immers geen structurele overheidssubsidie. Wij leven van de giften van bedrijven, service clubs en van mensen die ons een warm hart toedragen.

Waarvoor gebruiken wij jouw gift?

De werking van de ALS Liga

Alhoewel de ALS Liga voornamelijk met vrijwilligers werkt, zijn er toch enkele vastbetaalde krachten in dienst om voor stabiliteit en continuïteit in de organisatie te zorgen. Wij huren lokalen voor een secretariaat en logistieke opslag van hulpmiddelen. Huur, verwarming, elektriciteit, computers, bureaumateriaal… kost allemaal geld. Onze communicatie (website, ALS-magazine, folders …) maken we zo budgetvriendelijk mogelijk.

ALS Mobility & Digitalk

Wij kopen hoogtechnologisch materiaal aan dat onze patiënten kunnen uitlenen: rolstoelen, tilliften, aangepaste bedden, spraaktechnologie …

A Cure for ALS

Wij steunen het wetenschappelijk onderzoek naar ALS.

MaMuze

Wij baten zorghotel Middelpunt in Middelkerke uit, waar patiënten en hun familie even weg kunnen zijn van alle zorgen 

 

Via het rekeningnummer van ALS Liga België vzw

KLIK HIER EN DONEER:

BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB

giften     

 

Hoe kun jij ons helpen? 

Doe een gift

Neem ons op in je testament

Online fundraising

Doe mee aan een ALS-actie

Koop iets in onze ALSshop

Word ALS-sponsor

We stellen regelmatig vast dat de naam van de ALS Liga betrokken wordt bij privé-initiatieven.

Wanneer privé personen fondsen wensen in te zamelen op eigen initiatief, en voor de Liga, kan men

- ofwel de potentiële schenkers verzoeken stortingen te doen op een door de organisator aangemaakte speciale rekening, ten voordele van de Liga.

Deze ingezamelde fondsen kunnen dan, op eer en geweten, door de initiatiefnemer(s) overgemaakt worden aan de Liga, met vermelding van naam en adres van de schenkers en de gestorte som, deze mensen ontvangen dan enkel een dankbrief met daarin de omschrijving van de investering van hun fonds en GEEN fiscaalattest.

- ofwel kunnen de schenkers ook een directe storting doen aan de Liga via de rekening BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB, waarna zij WEL een fiscaal attest toegestuurd krijgen vanaf 40 euro.  Voorwaarden fiscaal attest

Voor specifieke informatie kan men uiteraard steeds terecht bij de Liga.

Kortom komt het hierop neer dat wanneer de naam van de ALS Liga gebruikt wordt voor privé-initiatieven – en om misverstanden te vermijden - er steeds voorafgaandelijke akkoord en/of inspraak tussen beide partijen moet zijn.
 

21 juni – Wereld ALS-dag
 

Ook in België wordt de Wereld ALS-dag in de kijker geplaatst door sympathisanten die allerlei acties/activiteiten organiseren. Op deze dag trachten wij samen wereldwijd ALS meer bekendheid te geven bij het grote publiek. Voelt u zich ook geroepen om op of rond deze periode iets te organiseren of een gift te doen? Klik dan op één van bovenstaande links.

Share