Het opnieuw laten aangroeien van axonen bij ALS vergemakkelijken dankzij EphA4-nanolichamen

27-06-2017

Het is gebleken dat EphA4 een sleutelobstakel vormt dat de regeneratie blokkeert van axonen die werden beschadigd door neurologische ziektes zoals ALS. Het ontwikkelen van een therapeutische strategie die de signaalfunctie van dit receptortyrosinekinase vermindert, is echter een hele uitdaging gebleken. Nu introduceert een onderzoeksteam geleid door Wim Robberecht van het VIB in België zeer potente nanolichamen die ephA4-activering in vitro blokkeren. Deze ééndomeinsantilichamen, gegeneerd bij alpaca's en lama's, blijken steeds meer een cruciaal alternatief voor conventionele therapeutische antilichamen. Dat is te danken aan hun verhoogde thermostabiliteit, hun verbeterde weefselspreiding, hun verminderde immunogeniciteit en, tenminste toch in bepaalde gevallen, hun vermogen om door te dringen tot het centrale zenuwstelsel, waaronder de hersenen. De studie werd gepubliceerd op 19 mei in het Journal of Biological Chemistry (Tijdschrift voor Biologische Scheikunde).

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: The ALS Research Forum

Share