De veranderende scène van Amyotrofische Laterale Sclerose

15-03-2013

Robberecht W, Philips T.

Bron
1] Laboratorium van neurobiologie, VIB Vesalius Research Center, 3000 Leuven, België. [2] Experimentele neurologie (departement neurowetenschappen) en Leuven Research Instituut voor Neurowetenschappen en ziekten (LIND), Universiteit van Leuven (KU Leuven), 3000 Leuven, België. [3] Afdeling Neurologie, universitaire ziekenhuizen Leuven, 3000 Leuven, België.

Abstract
Verschillende recente doorbraken hebben belangrijke inzichten verstrekt in de pathogenese van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), sommige veranderden zelfs ons denken over deze neurodegeneratieve ziekte en doen de vraag rijzen of deze aandoening een eiwitziekte, of RNAziekte dan wel beide is. Bovendien hebben deze doorbraken mechanistische verbanden tussen ALS en frontotemporale lobaire degeneratie  aangetoond en tussen ALS en andere neurodegeneratieve ziekten, zoals de cerebellaire atrophies, myotone dystrofie en inclusion lichaam myositis. In de tekst vatten we de nieuwe bevindingen in ALS-onderzoek samen, bespreken wat ze ons hebben geleerd over deze ziekte en geven de vraagstukken die nog openstaande zijn weer.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Nature Reviews Neuroscience

Box 1 ALS en FTLD - Klik hier

Box 2 Dierlijke modellen voor ALS - Klik hier

Share