ERC Advanced Grant ’MODIFALS’ toegekend aan Prof. Robberecht (zebravisonderzoek)

27-02-2014

De Europese Raad voor Wetenschap (European Research Council; ERC) bekroonde Prof. Wim Robberecht (KULeuven/UZLeuven/VIB) met de toekenning van een ‘Advanced Grant’. Slechts onderzoeksleiders die bewezen hebben tot de top van de wereld in hun vakgebied te behoren komen in aanmerking voor deze financiering die tot 2,5 miljoen euro bedraagt.

Professor Robberecht zal daarbij het onderzoeksproject ‘MODIFALS’ leiden: van zebravis tot de mens – modificeren van ALS en vertalen van de biologie naar therapie.

De onderzoekslijn die Professor Robberecht samen met zijn team uitzet, start bij de zebravis. Eerder kwam hij onder andere al op het spoor dat bij deze vis de receptor EphA4 van invloed is op het ziektebeeld. Die inzichten wil hij valideren via modellen bij grotere gewervelde dieren en nagaan hoe kan worden ‘ingebroken’ op de mechanismen achter de aandoening. Verder zal worden nagegaan in hoeverre de dierlijke modellen van toepassing zijn op ALS bij mensen, met het oog op de ontwikkeling van medicatie.

Reeds van bij de eerste editie van het ALS-onderzoeksfonds ‘A cure for ALS’ investeerde de ALS Liga mee in de fundamenten van dit onderzoek. Eind 2011 werd een rek met gespecialiseerde aquaria en filterinstallatie aangekocht als huisvesting voor de zebravissen.

 

Bronvermelding en verder lezen:

KULeuven bericht (ENG)

A cure for ALS 2011

Zebravis wijst de weg

Share