Steunfonds ‘A Cure for ALS’ 2020 ondanks een moeilijk jaar

2020 was een uitermate moeilijk jaar waarin we met zijn allen sterk en langdurig in onze sociale omgang werden beperkt. Plots was fondsen werven tvv het ALS-onderzoek via het organiseren van acties en evenementen waarbij grote groepen mensen fysiek samenkomen niet meer mogelijk.

Ondanks de -90% duikvlucht die giften van particulieren aan ons onderzoeksfonds A Cure for ALS namen, is de ALS Liga er toch in geslaagd om ook in het annus horribilis 2020 het ALS-onderzoek financieel te steunen.

Dit was slechts mogelijk doordat we in 2020 eveneens financiering ontvingen van de Nationale Loterij en haar spelers, en er legaten werden overgemaakt aan ons goede doel.

Hierdoor konden wij ook in 2020 de projecten van Prof. Philip Van Damme en Prof. Ludo Van Den Bosch, respectievelijk gespecialiseerd in klinisch en biomedisch ALS-onderzoek aan UZ Leuven en KU Leuven/VIB, financieel mee mogelijk maken door de volgende bedragen te generen. De gecommuniceerde bedragen houden de financiering van projecten in die over meerdere jaren lopen, waaronder 2020:

● Zebravis model (Prof. Ludo Van Den Bosch): 400.000 euro (lopend)
● Geïnduceerde Pluripotente Stamcellen model (Prof. Philip Van Damme): 664.000 euro (lopend)
● Fruitvlieg model (Dr. Elke Bogaert en voortzetting): 450.000 euro (lopend)
● Beyond Project MinE (Prof. Philip Van Damme en Prof. Ludo Van Den Bosch): 1.590.000 euro (lopend)

Bovenop deze projecten werd in 2020 het specifieke bedrag van 303.524 euro opgehaald om hun ALS-onderzoek aan UZ Leuven en KU Leuven/VIB verder te realiseren. 

Hartelijk dank aan iedereen daarvoor!

P.S.: In het kader van het legaat van Mr. Van Eyck kende het FWO in 2020 een 3-jarig postdoctoraal mandaat toe aan Dr. Diana Piol, voor onderzoek naar ALS uitgevoerd olv Prof. Sandrine Da Cruz, KU Leuven/VIB.

Share