A cure for ALS

Biobanking voor ALS onderzoek
Nationaal ALS register

“A cure for ALS” is het onderzoekfonds van de ALS Liga België. Giften aan dit fonds worden integraal besteed aan wetenschappelijk onderzoek, zonder dat er administratieve kosten worden aangerekend bij het doneren. Er zijn op elk moment meerdere onderzoeken die de ALS Liga behartigt. Donaties worden verzameld in een centraal fonds en de ALS Liga beslist welk project er op dat moment gesponsord wordt. De werking is gericht en transparant: de opzet, het doel, de kosten en de specifieke verwachtingen per project worden gedetailleerd beschreven op de website van de ALS Liga.

In het Belgische onderzoekslandschap specialiseren onder andere Prof. Van Damme en Prof. Van Den Bosch specialiseren zich aan de KU Leuven / VIB al jarenlang in het ALS-onderzoek. Enerzijds spitsen ze zich toe op stamcelonderzoek, waarbij vanuit lichaamscellen van ALS patiënten menselijke stamcellen, waaronder motorneuronen worden gegenereerd en bestudeerd. Anderzijds worden mechanismen die tot het verlies van motorneuronen leiden bestudeerd en factoren die het ziekteproces beïnvloeden in kaart gebracht aan de hand van het inbrengen van defect menselijk ALS genenmateriaal in de fruitvlieg als diermodel.

“De ALS Liga is trots op de Belgische onderzoekers en de vorderingen die ze maken. Net daarom hebben we ervoor gekozen om hen via donaties aan de ALS Liga te ondersteunen”, zegt Evy Reviers, CEO. “Al jaren genieten we van een vruchtbare samenwerking met de KU Leuven en werken we graag mee aan een doorbraak.”

Het spreekt voor zich dat de ALS Liga zich ook in de toekomst verder wil engageren om internationale consortia actief in ALS-onderzoek met relevantie voor de Belgische ALS-patiënten financieel te ondersteunen.

De ALS Liga heeft over de jaren heen verscheidene onderzoeksvoorstellen financieel volbracht. Deze onderzoeken zijn momenteel in verdere ontwikkeling. Hou “A Cure for ALS” op deze pagina in de gaten, andere projecten volgen. U vindt hier meer informatie over de reeds aangevatte studies. Wenst u zelf nieuw onderzoek te ondersteunen, dat kan: DONEER

 

Het Valéry Perrier Race against ALS Fonds 

Op 21 juni 2024, tijdens de Global ALS Day ondertekenden we, samen met Marie Jo Post, het contract voor het Valéry Perrier Race against ALS Fonds. 
Zo werd de samenwerking gestart onder de noemer ‘A Cure for ALS’. 
Het Valéry Perrier Race against ALS Fonds werd opgericht ter nagedachtenis van Valéry Perrier, die aan deze vreselijke ziekte overleed. Met het fonds hopen zijn familie en behandelende artsen de ziekte onder de aandacht te brengen, en het onderzoek van professor Van Damme te ondersteunen. Het uiteindelijke doel is het onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de ziekte te bevorderen, en nieuwe en verbeterde therapeutische doelen te identificeren. 

Valéry’s motto was “Leef het leven ten volle”, en dat proberen wij ook waar te maken! 

Meer info op valeryperrierraceagainstals.com

 

Volbracht:

Funding 2021

Funding 2020

Funding 2019

Funding 2018

● Een nieuwe neuroprotectieve behandeling: PHD1?
● De zebravis als modelsysteem om de genetische oorzaken en risicofactoren bij ALS te onderzoeken
● Electrofysiologiscahe characterizatie van menselijke motor neuronens afgeleid van geïnduceerde pluripotente stamcellen voor de studie van ALS
● Onderzoek naar de pathogene mechanismen van FTLD/ALS geïnduceerde hexanucleotide herhalingen C9orf72 in de fruitvlieg.
● C9orf72 GGGGCC herhaal expansie mutaties in ALS: een internationale gen expressie studie.
● Ontrafeling van de fysiologische en pathofysiologische rol van de interactie tussen het N-terminaal lage complexiteit domein en de C- terminus van FUS
● Belgische tak Project MinE: genetisch onderzoek naar de oorzaak van ALS
● De zebravis als model voor C9orf72 gerelateerde ALS
● Geïnduceerde Pluripotente Stamcellen en de strijd tegen ALS
● De fruitvlieg als model voor nieuwe behandelingen voor ALS
● …

Artikels: 

Moleculaire oorzaken van eiwitaggregatie in ALS en FTLD
In vivo Elektrofysiologische meting van de samengestelde spieractiepotentiaal
Uittesten van een nieuwe behandeling in een ALS muismodel
Laboratorium voor Neurobiologie op de ENCALS Conferentie 2018
Energiemetabolisme bij ALS: een onderschatte opportuniteit?
Internationaal team Project MinE bevestigt nieuwe genetischemutatielink met ALS
Onderzoeksverslag 2017
'Verkeersopstoppingen' voorkomen bij menselijke ALS-motorneuronen
Modellen van ALS: vooruitgang en mogelijkheden
Het opnieuw laten aangroeien van axonen bij ALS vergemakkelijken dankzij EphA4-nanolichamen
Clinici werken een aanpak uit op basis van een Biomarker om de diagnose ALS te bevestigen
Veelbelovende nieuwe inzichten in ALS
Een mappingoverzicht van internationale begeleiding bij het management van en de zorg bij ALS
Genetische uitschakeling van het gen dat codeert voor histone deacetylase 6 (HDAC6) heeft een positief effect in ALS-muismodellen
Genetische screening in fruitvlieg verbindt nucleaire transport genen met DPR pathologie in c9ALS/FTD
Nucleaire transport problemen houden verband met ALS en FTD
Intracerebrale toediening van medicijnen: samenvatting KU
Verslag ENCALS 2014
ERC Advanced Grant ’MODIFALS’ toegekend aan Prof. Robberecht (zebravisonderzoek)
Elektrische prikkelbaarheid van zenuwcellen
Fruitvliegonderzoek toxisch mechanisme
Oligodendrocyten: belangrijke spelers in het ALS-ziektemechanisme
Een internationale genstudie
'Opening the future': nieuwe aanpak voor grensverleggend onderzoek
De veranderende scène van Amyotrofische Laterale Sclerose
Zebravis wijst de weg naar ontwikkeling van nieuwe therapieën voor ALS
Bescherming tegen zuurstofradicalen via manipulatie van zuurstofsensoren
Ontwikkeling Leuvens kandidaat-medicijn tegen zenuwziekte ALS geraakt in hogere versnelling
Wetenschappelijk Onderzoek naar ALS: de belangrijke rol van astrocyten en microglia in ALS
De fruitvlieg als model voor ALS
Wetenschappelijk onderzoek naar ALS
Grote stap voorwaarts voor Belgische onderzoeker VEGF
CHCHD10 variants in amyotrophic lateral sclerosis: Where is the evidence?
Gentherapie met groeifactor lijkt veelbelovende therapie

 

De onderzoekers


Philip Van Damme, MD, PhD
 


Ludo Van Den Bosch, PhD