Grote stap voorwaarts voor Belgische onderzoeker VEGF

27-10-2004

Een VEGF verhaal:

Waarom het Packard Center Peter Carmeliet recruteert als Wetenschappelijk adviseur.

Enkele jaren geleden werden wetenschappers in de ALS wereld geintrigeerd door een ongewoon wetenschappelijk rapport van een Belgische universitair laboratorium. Het labo legde een verband tussel de mutaties in het gen dat de groei van de bloedvaten beinvloedt en de symptomen die proefdieren vertoonden die drager waren van het gen. Deze symptonen waren gelijkend op de symptomen van ALS.

In normale omstandigheden levert het gen gekend als VEGF de blauwdruk voor de groei factor van de vasculaire endotheelcellen, een proteine dat een snelle groei van bloedvaten activeert in weefsel met zuurstof gebrek. De wetenschappers stelden vast dat bij wijziging van dat gen, het menselijke gen werd getransfereerd naar proefdieren, de groei van het spierweefsel progressief verzwakte, ongeveer op dezelfde manier als bij ALS. Ook het ruggemerg weefsel werd op dezelfde wijze aangetast.

In een volgend stadium van zijn onderzoek, werkte de Belgische wetenschapper Peter Carmeliet, samen met zijn collega Wim Robberecht en andere wetenschappers, aan een studie van het VEGF gen bij ongeveer 2,000 mensen in Belgie, Zweden en het Verenigd Koninkrijk . In deze populatie vonden ze drie versies van het gen met slechts geringe verschillen. Twee ervan gaven aanleiding tot een lager niveau van het VEGF proteine in het lichaam. Nader onderzoek suggereerde verrassend dat een laag niveau in VEGF de kans op het ontwikkelen van ALS verhoogt.

Zeer recent toonden Peter Carmeliet en zijn collega s aan dat VEGF ook een bepalende rol speelt in de ontwikkeling van het zenuwstelsel, meer bepaald in het overleven van diverse zenumcellen in diverse omstandigheden.

Tot slot hebben deze wetenschappers sterke bewijzen dat VEGF helpt om het zenuwstelsel te beschermen tegen dat soort van aanvallen dat typisch is voor ALS, de zogeheten excitotoxische schade.

Onder de indruk van de rol van VEGF in het gezonde zenuwstelsel, en door de duidelijke schade die het gevolg is van een tekort ervan, heeft Carmeliet met zijn medewerkers onderzoek verricht naar de mogelijkheden van VEGF gen therapie voor ALS. Preliminaire dierenproeven zijn bemoedigend: na toedienen van VEGF aan SOD1 muizen die model staan voor de ziekte, bleek de ziekte zich aanzienlijk later te ontwikkelen. Bovendien steeg de levensverwachting van deze proefdieren met 30%, een dramatisch therapeutisch effect als men gaat vergelijken met andere methodes.

Het onderzoek gaat ondertussen verder.

Het Packard Center is zeer verheugd Peter Carmeliet als nieuwe adviseur te kunnen verwelkomen. Hij zal zich toeleggen op het voorstellen nieuwe research wegen en op de evaluatie van de bestaande benaderingen en strategien van het Center. Samen met de andere adviseurs zal hij de kwaliteit die het Packard Center garandeert opvolgen.

Carmeliet werkte in het verleden reeds samen met Packard Center wetenschapper Alex Kolodkin en zijn team waarbij ze expertise en research materiaal uitwisselden. Kolodkin hoopt de basis van het beschermend effect van VEGF te ontrafelen en gelooft dat deze kan gelinkt zijn aan een intern signaling systeem dat zorgt voor een goede communicatie tussen de neuronen en de spieren die ze stimuleren.

Als dokter en professor in de geneeskunde, is Peter Carmeliet verbonden aan het Centrum voor Transgene technologie en Gentherapie van de KU Leuven. Hij was onderzoeker aan de Harvard Universiteit en aan het MIT s Whitehead instituut in de VS. Zijn onderzoeksresultaten zijn erkend met diverse awards en lezingen waaronder de prestigieuze Nobel Forum Lezing. Carmeliet heeft diverse patenten op zijn naam en zijn publicities hebben meer dan 10.000 citaties in diverse wetenschappelijke tijdschriften.

Zijn collega Wim Robberecht is Packard Center adviseur sinds de oprichting van het Centrum.

Over het Robert Packard Center voor ALS Research in John Hopkins instituut www.alscenter.org

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een verwoestende, progressieve neuromusculaire aandoening die leidt tot volledige verlamming en verlies van vitale functies, inclusief de mogelijkheid om te eten, te praten en te ademen. ALS evoluteert snel en is niet geneesbaar. De meeste patienten overlijden binnen de 5 jaar na vaststelling van de diagnose.

Het Robert Packard Center dat zich uitsluitend toelegt op research voor deze verwoestende ziekte, bevindt zich in Baltimore en is een samenwerkingsverband met wetenschappers over de hele wereld. Kenmerkend is de gedreven aanpak om nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor ALS.

Het Center is het enige in zijn soort en heeft als doel laboratorium proeven op betrouwbare wijze in record tijd te vertalen naar klinische resultaten, van preklinische experimenten naar testen voor patienten. Een strategie die in het verleden reeds succesvol werkte voor AIDS, kanker en andere ziektes.

De wetenschappers en klinische medewerkers van het Packard Center staan, direct en indirect, in verbinding met de belangrijkste farmaceutische en biotechnologische bedrijven, die zowel de infrastructuur als de ervaring hebben om van veelbelovende medicijnen succesvolle therapien te maken.

Meer informatie over het Packard Center en ALS kan u vinden op www.alscenter.org.

Share