Intracerebrale toediening van medicijnen: samenvatting KUL

28-08-2014

Ontwikkelingen in behandelingen voor Amyotrofische Laterale Sclerose via intra-cerebro-ventriculaire of intrathecale toediening

Juli 2014, Vol. 23, No. 7, pagina's 955-963 (doi:10.1517/13543784.2014.912275)

Philip Van Damme *1,2,3 MD PhD & Wim Robberecht1,3 MD PhD

1 KU Leuven (Universiteit Leuven), Departement Neurowetenschappen, Experimentele Neurologie en Leuven Research Institute for Neuroscience and Disease (LIND), Leuven, België

2 VIB, Vesalius Research Center, Laboratorium voor Neurobiologie, Leuven, België

3 Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Departement Neurologie, Leuven,België

+ 32 16 344280; + 32 16 344285; Wim.Robberecht@KULeuven.be ; Philip.Vandamme@uzleuven.be

†, * Auteurs voor correspondentie

 

Inleiding: Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve aandoening die primair het locomotorisch stelsel aantast. Deze ongeneeslijke aandoening is meedogenloos progressief en heeft meestal een beperkte overleving van 2-5 jaar na het begin van de ziekte. Een beter inzicht van de pathogene genen, proteïnen en processen heeft de grote heterogeniteit in ALS aangetoond. Nieuwe gerichte therapieën worden ontwikkeld, maar het blijft een uitdaging om deze doorheen de bloed-hersenbarrière (BBB) te krijgen.

Domeinen: De auteurs bespreken de intra-cerebro-ventriculaire en intrathecale toediening van medicijnen voor de behandeling van ALS in de preklinische en klinische studies.

Deskundig advies: Het gebrek aan permeabiliteit van de BBB zou de ontwikkeling van veelbelovende behandelingen voor ALS niet hoeven remmen, vermits de beschikbare gegevens suggereren dat directe intrathecale of intra-cerebro-ventriculaire toediening van medicijnen een haalbare toeleveringsroute is bij patiënten met ALS.

Trefwoorden

Amyotrofische Laterale Sclerose , BBB , Frontotemporale dementie , intra-cerebro-ventriculair , intrathecaal

Lees meer: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1517/13543784.2014.912275

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Informa Healthcare

Share