In vivo Elektrofysiologische meting van de samengestelde spieractiepotentiaal in de voorste ledematen (voorpoten) bij muismodellen van motorneurondegeneratie

19-07-2018

Eveliina Pollari1,2, Robert Prior1,2, Wim Robberecht1,2,3, Philip Van Damme1,2,3, Ludo Van Den Bosch1,2

1Department of Neurosciences, Experimental Neurology, KU Leuven - University of Leuven, 
2Center for Brain & Disease Research, Laboratory of Neurobiology, VIB, 
3Department of Neurology, University Hospitals Leuven

Samenvatting

Het meten van zenuwgeleiding is een handig hulpmiddel om muismodellen van neurodegeneratie te evalueren, maar wordt vaak alleen toegepast om de heupzenuw in achterbenen te stimuleren. Hier beschrijven we een techniek om samengestelde spieractiepotentiaal (compound muscle action potential - CMAP) in vivo te meten in de voorpootspieren van muizen geïnnerveerd door de brachiale plexus.

Synopsis

Het evalueren van de functionaliteit van het zenuwaxon biedt gedetailleerde informatie over de progressie van neuromusculaire aandoeningen. Elektrofysiologische registraties bieden een gevoelige methode om zenuwgeleiding te meten bij mensen en knaagdiermodellen. Teneinde de technische mogelijkheden voor elektromyografie bij muizen verder uit te diepen, wordt hier de meting van samengestelde spieractiepotentialen (CMAP's) van de brachiale plexuszenuw in de voorpoot met behulp van naaldelektroden beschreven. CMAP-registraties na stimulatie van de heupzenuw in achterpoten werden eerder reeds elders beschreven. De hierbij voorgestelde nieuwe methode maakt de evaluatie van de zenuwgeleiding mogelijk op een bijkomende locatie en resulteert zo in een diepgaander inzicht in de neuromusculaire functionaliteit. De techniek levert informatie over zowel het relatieve aantal functionele axonen als het myelinatieniveau. Daardoor kan deze methode worden toegepast om zowel axonale aandoeningen als demyeliniserende aandoeningen te evalueren. Deze minimaal invasieve methode vereist geen zenuw extractie en is daarom uitermate geschikt voor herhaalde meting bij longitudinale follow-up bij één en hetzelfde dier. Vergelijkbare registraties worden uitgevoerd in klinische opstellingen om de translationele relevantie van deze methode duidelijk te stellen.

Volledig artikel en video: jove.com

 

Vertaling: ALS Liga: Walter

Bron: JoVE

Share