Laboratorium voor Neurobiologie op de ENCALS Conferentie 2018 dankzij de ALS Liga

19-07-2018

Elisabeth Rossaert, doctoraatsstudente

Oxford, Juni 2018

Ter gelegenheid van de jaarlijkse conferentie die door het ‘European Network for the Cure of ALS’ (ENCALS) georganiseerd werd, kwamen in juni meer dan 400 wetenschappers samen in Oxford. ENCALS verenigt verschillende centra uit Europa, die fundamenteel of klinisch ALS onderzoek uitvoeren. Ook ons laboratorium in Leuven, bestaande uit neurologen, postdoctorale en doctoraatsonderzoekers, behoort tot één van de voornaamste centra binnen ENCALS.

Tijdens dit driedaagse congres kwamen vele lopende ALS onderzoeksprojecten aan bod, gaande van basisonderzoek ter verbetering van onze inzichten in de ziektemechanismen, tot klinische studies waarbij nieuwe medicatie wordt getest. De deelnemers kregen dit jaar presentaties van de absolute wereldtop in het vakgebied. De nadruk lag daarbij op de meest recente ontwikkelingen en resultaten van het ALS onderzoek.

Vanuit Leuven waren we zeer sterk vertegenwoordigd op deze conferentie en bovendien kregen we ook de gelegenheid om onze onderzoeksresultaten uitgebreid toe te lichten. In totaal kregen vier collega’s de kans om hun resultaten voor de ganse groep te presenteren. Jolien Steyaert presenteerde haar fruitvliegenonderzoek waarbij ze factoren vond die het ziekteproces in de vlieg kunnen beïnvloeden. Dr. Wenting Guo en Laura Fumagalli gaven zeer gewaardeerde mondelinge presentaties over hun onderzoek naar transportprocessen in menselijke motorneuronen die gecreëerd werden vertrekkende vanuit de huidcellen van ALS patiënten. Tenslotte presenteerde Dr. Bart Swinnen zijn werk met zebravissen dat ons nieuwe inzichten geeft in het ziektemechanisme van ALS veroorzaakt door C9orf72. Dit onderzoek wordt momenteel verdergezet door een studente Biomedische Wetenschappen, Elke Braems, die tot onze grote vreugde hiermee de prijs behaalde voor de ‘Beste Posterpresentatie’. Andere collega’s mochten ook hun resultaten presenteren aan de hand van een poster. Raheem Fazal en Dr. Ann Swijsen presenteerden hun resultaten bekomen met motorneuronen afgeleid van huidcellen. Caroline Eykens stelde haar oligodendrocytenonderzoek voor. Dr. Matthieu Moisse deelde met zijn poster nieuwe inzichten in de zoektocht naar erfelijke factoren die het ziekteverloop bepalen en die gebaseerd zijn op Project MinE. Mathias De Decker en Joni Vanneste stelden hun resultaten voor in verband met defecten die ze terugvonden in ALS vliegen en ikzelf presenteerde mijn recente resultaten bekomen met een nieuw ALS muismodel. Daarenboven presenteerden ook Lieselot Dedeene en Maxim De Schaepdryver uit het labo van Dr. Koen Poesen hun data.

Kortom, dit congres liet ons allemaal toe om ideeën uit te wisselen, samenwerkingen met andere onderzoeksteams te starten, kennis te vergaren en om versterkt ons onderzoek naar ALS met vereende krachten verder te zetten!

Bart Swinnen, Wenting Guo, ENCALS

Dr. Bart Swinnen en Dr. Wenting Guo presenteren hun laatste resultaten voor het grote publiek.

Joni Vanneste en Mathias De Decker en ik bij onze poster presentatie.

Share